gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AİLE HEKİMLERİ MESLEKİ SİGORTA İÇİN DAVALIK OLDU

Aile hekimlerinin mesleki sigortası Danıştaylık oldu TURK Sağlık-Sen, Erzincan'da görev yapan sendika üyesi aile hekimlerinin mesleki sorumluluk sigorta bedellerinin yarısının il sağlık müdürlüğü tarafından ödenmesi için yapılan başvurunun reddedilmesi üzerine Danıştay da dava açtı.

29 Ekim 2011 Cumartesi 08:38
Aile Hekimleri Mesleki Sigorta İçin Davalık Oldu

 Aile hekimlerinin mesleki sigortası Danıştaylık oldu TURK Sağlık-Sen, Erzincan'da görev yapan sendika üyesi aile hekimlerinin mesleki sorumluluk sigorta bedellerinin yarısının il sağlık müdürlüğü tarafından ödenmesi için yapılan başvurunun reddedilmesi üzerine Danıştay da dava açtı.

Türk Sağlık-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, açılan davada zorunlu mali sorumluluk sigortasıyla ilgili tebliğde aile hekimleri serbest hekim olarak değerlendirildi ve mesleki sorumluluk sigortası bedellerinin tamamı kendilerinden tahsil edildi. Açıklamada, dava dilekçesinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların sigorta primlerinin yansını kurumların karşılanacağının yer aldığına dikkat çekildi. Aile hekimlerinin sigorta priminin tamamından sorumlu tutulmasının hukuki statülerine aykırı olduğu belirtilen açıklamada, "Aile hekimi, gerek hastalardan, gerek kurumlardan, gerekse devletten herhangi bir ek ödeme almaz. Serbest meslek makbuzu yoktur, faturası veya yazar kasası yoktur. Kamu görevi ifa eder ve statüsü özeldir" denildi.

BAKANLIK AİLE HEKİMLERİNİN ÇALIŞMA SAATLERİNİ BELİRLER 

Sağlık Bakanlığının aile hekimlerinin çalışma saatlerini ve izinlerini belirleme yetkisine sahip olduğu vurgulanan açıklamada, dava dilekçesinde "Aile hekimlerinin sigorta bedellerinin yarısının kurum tarafından ödenmesi nedeniyle yaptıkları başvurunun reddedilme işlemine ve mali sorumluluk sigortası tebliğinde de yer alan aile hekimlerini serbest hekim kategorisinde değerlendiren düzenleme"nin iptali istendi. Açılan davayla ilgili bir değerlendirme yapan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, şunları ifade etti: "Aile hekimleri devlet tarafından yürütülmesi gereken birinci basamak sağlık hizmetlerini yürüten kamu görevlileridir. Devlet tarafından atamaları yapılmıştır. Mevzuat açısından bakıldığında devlet memurları gibi hakları düzenlenmiştir. Aile hekimleri nöbetlere bile gönderilmektedir; fakat konu mali sorumluluk sigortasının ödemesine gelince serbest çalışan hekim olarak değerlendirilmeleri anlaşılmazdır. Bu yanlışta ısrar edilmesi, aile hekimlerinin sigorta bedellerinin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından karşılanma taleplerinin reddedilmesi üzerine bu davayı açtık.
Günlük Evrensel

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET