gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AİLE HEKİMLERİ SİGORTA İÇİN DİLEKÇELERİNİ YENİLEMELİ

Aile hekimlerinin tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortasında kurum katkısına ilişkin 2015/9 sayılı tebliğin yayım tarihi olan 23.05.2015 tarihinden itibaren Halk Sağlığı Müdürlüklerine başvurmaları, daha önce söz konusu ödeme için dilekçe verenlerin dilekçelerini yenilemeleri gerekmektedir.

04 Haziran 2015 Perşembe 10:03
AİLE HEKİMLERİ SİGORTA İÇİN DİLEKÇELERİNİ YENİLEMELİ

23 Mayıs 2015 tarih ve 29364 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2015/9 sayılı TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ (2010/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ inin "Aile hekimlerine ait poliçelere ilişkin prim ödemeleri" başlıklı GEÇİCİ MADDE 1 maddesinde  “ 21/7/2010 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu Tebliğ hükümlerine göre sigorta primlerinin tamamını kendileri ödeyen sözleşmeli aile hekimlerine, sigortaya ilişkin poliçe veya sigorta şirketi ya da sigorta acentesinin kaşesini taşıyan prim ödeme makbuzunun bir örneği ile birlikte son olarak görev yaptıkları ilin halk sağlığı müdürlüğüne bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde başvurmaları halinde, ödedikleri sigorta prim tutarının yarısı döner sermaye bütçesinden ödenir.” Hükmü gereğince 2015/9 sayılı tebliğin yayım tarihi olan 23.05.2015 tarihinden itibaren Aile hekimlerinin Halk  Sağlığı Müdürlüklerine başvurmaları, daha önce söz konusu ödeme için dilekçe verenlerin dilekçelerini yenilemeleri gerekmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET