gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AİLE HEKİMLİĞİ NÖBET UYGULAMASI DANIŞTAYLIK

Türk Sağlık-Sen aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına nöbet tutmalarını düzenleyen genelgenin iptali için Danıştay'a başvurdu.

08 Eylül 2012 Cumartesi 22:25


Danıştay'da açılan davada aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına belirli yataklı tedavi kurumlarında nöbet tutmaları uygulaması getirilmesinin Anayasa'ya aykırı olduğu ifade edildi.

Bu görevlendirmelerin, kişinin temel hak ve hürriyetlerinden olan çalışma hakkının sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlandırılması anlamını taşıdığına dikkat çekildi.

Genelgenin dayanağı olan kanun hükmünde "ihtiyaç ve zaruret hasıl olması" ibareleri ile "genel, sınırsız, esasları ve çerçevesi belirsiz" bir düzenleme yapıldığı vurgulandı.

Dava dilekçesinde söz konusu düzenlemenin aynı zamanda Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının kendi isteği dışında uzmanlığı olmayan alanda nöbet tutarak çalıştırılması sistemin özüne ve kamu yararına da aykırı olduğu belirtildi.

Söz konusu genelgenin ilgili hükümlerinin yürütmesinin durdurularak iptali istendi. Ayrıca açılan davada genelgenin dayanağı olan 5238 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu'na eklenen hükmün de iptali için Anayasa Mahkemesine gönderilmesi talep edildi.
TÜRK SAĞLIK SEN

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET