gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARINI UMUTLANDIRAN KARAR

Aile Sağlığı Elemanlarını umutlandıran karar Memur Sen İl Temsilcisi ve Sağlık Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatçi, Aile Sağlığı Elemanlarının aile yardımı ödeneği alabilmeleri için açılan dava ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Üyelerimizin haklarının yok sayılmasını yargıya taşıyan sendikamız, mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için açtığı davaları kazanarak hukuk zaferlerine imza atmaya devam ediyor.

29 Kasım 2012 Perşembe 15:40

 
AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARINI UMUTLANDIRAN KARAR
Aile Sağlığı Elemanlarını umutlandıran karar Memur Sen İl Temsilcisi ve Sağlık Sen Çofefe rum Şube Başkanı Ahmet Saatçi, Aile Sağlığı * Elemanlarının aile yardımı ödeneği alabilmeleri için açılan dava ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Üyelerimizin haklarının yok sayılmasını yargıya taşıyan sendikamız, mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için açtığı davaları kazanarak hukuk zaferlerine imza atmaya devam ediyor. Son olarak, Konya İli Akşehir ilçesi Çakıllar Aile Sağlığı Merkezi'nde sözleşmeli aile sağlığı elemanı olarak görev yapan bir üyemiz, aile yardımı ödeneğinden yararlanmak için Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne başvurmuş, Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından kendisine verilen cevapta, aile yardımı ödeneğinden yararlanamayacağı ifade edilmişti. Konuyla ilgili sendikamız tarafından açılarak, Anayasa'da yer alan sosyal devlet ve eşitlik ilkesine vurgu yapılan davada, ilgili personelin tâbi olduğu yönetmelikte aile yardımı ödeneğinden yararlanamayacağına dair bir hüküm bulunmadığı ve bu durumun çalışan lehine yorumlanması gerektiği savunuldu. Dava gerekçesinde ayrıca, 375 Sayılı KHK'ya 6111 Sayılı Kanun'la eklenen ek 8. madde ile sözleşmeli personele aile ödeneğinden yararlanma imkânı getirilmesi de açılan davanın dayanakları arasında sunuldu. Aile Sağlığı Çalışanı üyemizi temsilen açmış olduğu dava sonucunda sendikamızı haklı bulan Konya 2. İdare Mahkemesi, 375 Sayılı KHK'ya 6111 Sayılı Kanun'la eklenen ek 8. madde uyarınca üyemizin de devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneğinden yararlanması yönünde oybirliğiyle karar verdi" dedi. Dava sonucuyla ilgili değerlendirme yapan Saatçi, "Davanın tüm Aile Hekimlerine ve Aile Sağlığı Çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum. Çalışanların mahkeme sonucunda kazanacakları haklarının, ilgili düzenlemeler yapılırken ısrarla görmezden gelinmesi akla ve mantığa aykırıdır. Bu konuda bundan sonra açılacak davaların da, daha önce kazanmış olduğumuz davalar emsal gösterilerek kazanılacağı aşikârdır. Sağlık-Sen tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanları gibi, aile hekimlerimizin ve aile sağlığı çalışanlarımızın da tüm haklan, kendilerine verilinceye kadar mücadelesine devam edecektir. Sağlık Bakanlığı'na önerimiz, konuyla ilgili gerekli yasal düzenlemeleri bir an önce yaparak, mağduriyetlerin giderilmesini sağlamalarıdır. Böylece bu konuda açılacak yeni davaların önü kesilecek ve Sağlık Bakanlığı da bu alanda yeni davalara muhatap olmak zorunda kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.
TEK YILDIZ

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET