gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AİLE SAĞLIK PERSONELİ ESKİ HASTANELERİNE DÖNEBİLİR

Aile Sağlık Merkezlerinde görevli çalışan personel isterlerse önceki görev yaptıkları hastanelere dönebilecekler.

22 Ocak 2015 Perşembe 08:38
AİLE SAĞLIK PERSONELİ ESKİ HASTANELERİNE DÖNEBİLİR

AİLE SAĞLIK PERSONELİ ESKİ HASTANELERİNE DÖNEBİLİR

Aile hekimliklerine geçmeden önce kadrosu Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde olan tabip, uzman tabip ve diğer sağlık personelinin (kadrosu ÇKYS’de ASM’de görünen ) (ebe, hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni), istekleri halinde önceki görev yerlerine dönmelerine ilişkin Sağlık Bakanlığı genelgesi yayınlandı. Konuya ilişkin yazı Sağlık Bakanlığı tarafından Valiliklere gönderildi.


Bu yazıya göre aile hekimi ve aile sağlığı elemanı olarak hizmet sözleşmesi imzalayan ve kadroları aile sağlığı merkezine aktarılan personelin, aile hekimliğine geçmeden önce kadrosu Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü merkez veya taşra teşkilatında bulunan personelin sözleşmelerinin sona ermesi durumunda atama işlemleri ilgi işlemler:

1.Aile hekimliğine geçiş yapmadan önceki görev yerlerine dönmek isteyenlerin, taleplerini içeren dilekçeleri alınarak, aile hekimliğine geçmeden önce görev yaptığı sağlık biriminin bağlı bulunduğu kuruma yazı ile bildirilmesi,


2.Talepte bulunmayanlar ise öncelikle aile hekimliğine geçmeden önceki görev yerinin bulunduğu ilçenin Toplum Sağlığı Merkezine standart kadro dikkate alınmak suretiyle atanır. Bu birimin standart kadrosunun dolu olması durumunda, il içerisinde PDC'si uygun olan birimlere, PDC'de boş yer bulunmaması halinde standart dikkate alınarak atamasının yapılması,


3.Kadroları aile sağlığı merkezlerinde bulunanların, nakil işlemleri aile sağlığı merkezlerinden yapılacağından, maaş nakillerinin aile sağlığı merkezinden ayrılış şeklinde Halk Sağlığı Müdürlüklerince düzenlenmesi,


şeklinde gerçekleşecektir.


K:Sağlık Sen


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET