gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ASKERİ SAĞLIK PERSONELİNDE SAĞLIK TAZMİNATI İKİLEMİ

Tam Gün Yasası ile askeri sağlık personeline sağlık tazminatı verilmeye başlandı. Bu tazminattan doktorlar yararlanırken yardımcı sağlık personeli bu haktan yararlanamamakta.

21 Ocak 2013 Pazartesi 04:18

Diğer kamu hastanelerinde  döner sermayeden doktorlar yanında  diğer yardımcı sağlık personelide yararlanabilirken, askeri yardımcı hizmetleri yürüten hemşire, hasta bakıcı, teknisyen ve sağlık astsubayı sağlıkçı sağlık tazminatından yararlanamamaktadır. Bu ikilem askeri yardımcı sağlık hizmetli personelini beklenti içine sokmaktadır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET