gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BAKANLIK SAĞLIKÇISINA 113 İLE SAHİP ÇIKTI

Sağlık Çalışanlarının şiddet olaylarını bildirmek için 24 saat hizmet verecek “113” numaralı telefonu ve web sitesindeki bildirim formunu kullanılmaktadır.

09 Eylül 2013 Pazartesi 18:19
BAKANLIK SAĞLIKÇISINA 113 İLE SAHİP ÇIKTI

Sağlık Çalışanlarının şiddet olaylarını bildirmek için 24 saat hizmet verecek “113” numaralı telefonu ve web sitesindeki bildirim formunu kullanılmaktadır. Sağlık çalışanına yönelik herhangi bir şiddet olayı gerçekleştiğinde kurum yöneticileri tarafından derhal “113” numaralı telefonla Beyaz Kod Birimine bildirim yapılmaktadır. Eş zamanlı olarak olayın; ilgili kurumun hukuk birimine ve adli mercilere intikal ettirilmesi, müteakiben de web sitesinde “Beyaz Kod Bildirim Formu”nun eksiksiz bir şekilde doldurulması büyük önem arz etmektedir. Şiddete uğrayan sağlık çalışanı tarafından “113” numaralı telefona doğrudan da bildirim yapılabilmektedir. 

          Bildirim üzerine Beyaz Kod Birimi, olayın adli makamlara intikal ettirilip ettirilmediğini araştırılmakta ve şayet ettirilmemiş ise olayı derhal adli makamlara bildirilmektedir. Beyaz Kod Birimi, ayrıca şiddet olayının gerçekleştiği sağlık kurumunun hukuk birimlerine de olayın bildirildiğini teyit etmektedir. 

          Şiddet olayları için Bakanlık hukuk birimleri, işlenen suçtan mağdur olan Bakanlık personeline veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına bir avukatın hukuki yardımını isteyip istemediğini sormamakta ve talep etmeleri halinde Bakanlık avukatlarınca ilgili personele 28.04.2012 tarihli ve 28277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde hukuki yardım yapılmaktadır. 

          Kamu görevlilerine karşı işlenen şiddet olaylarının takibi şikâyete bağlı olmadığından, ilgili personelin şikâyetinin olup olmadığına bakılmaksızın yöneticiler olayı mutlaka adli mercilere intikal ettirmektedir. Özel sektör yöneticileri tarafından da şiddet olaylarının bildirimi noktasında aynı hassasiyet gösterilmesi beklenmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET