gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BAŞHEKİMLİK İÇİN BRANŞ HEKİMLİK ŞARTI KALKTI

Başhekimlik için "ilgili branş uzmanlığı" şartı kalktı Yapılan Yönetmelik değişikliği ile tüm uzman hekimler için özel dal hastanelerinde başhekim olma olanağı sağlandı.

21 Nisan 2011 Perşembe 17:53
Başhekimlik İçin Branş Hekimlik Şartı Kalktı

Başhekimlik için "ilgili branş uzmanlığı" şartı kalktı Yapılan Yönetmelik değişikliği ile tüm uzman hekimler için özel dal hastanelerinde başhekim olma olanağı sağlandı.

Özel dal hastanelerinde 1 başhekim kadrosuna atanmak için ilgili dalda uzman olma şartı değiştirilerek, başhekimlik yolu tüm uzmanlara açıldı. Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Daha önce 25 Mart 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikte'ki, "görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranan şartlar" başlıklı özel dal hastanelerinin baştabip kadrosuna atanabilme ile ilgili maddesindeki "ilgili dal uzmanı olmak" ifadesi", "uzman tabip olmak" şeklinde değiştirildi. Ayrıca, Yönetmelik'in "görev grupları arasında geçişlerle" ilgili maddesinde değişiklik yapıldı. Buna göre, uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalar, atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydı ile sınavsız ve kura ile belirlenecek.

Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilecekler. Öte yandan, 18 Nisan 1999 tarihinde bilgisayar işletmeni, veznedar, ambar memuru, santral memuru, memur, daktilograf unvanlarında görev yapan ve aynı tarih itibariyle ortaokul mezunu olanlar diğer şartları taşımaları kaydıyla veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilecekler.

Medimagazin
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET