gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DANIŞTAY KARARIYLA GİDEN YÖNETMELİKLE GELDİ

Bakanlık, Danıştay'ın kararını bozdu. Yönetmelik değişikliğiyle kamuda çalışan hekimlerin özel muayenehane açmaları yeniden zorlaştırıldı.

12 Nisan 2011 Salı 09:57
Danıştay Kararıyla Giden Yönetmelikle Geldi

Danıştay 5. Dairesi 'nin, kamuda çalışan hekimlerin özel muayenehane açabileceklerine ilişkin son kararına karşın Sağlık Bakanlığı yenileyerek yayımladığı "muayenehane yönetmeliğP'nde, hekimlerin özel ofis açmalarını yeniden zorlaştırdı.
 
Danıştay son kararında, "kamuda çalışan hekimler de muayenehane açabilir, ancak özel sağlık kuruluşlarında çalışamaz" demişti. Bu kararın kamuoyuna . duyurulmasından 1 gün sonra yayımlanan yönetmelikte, özel muayenehane kriterleri yeniden belirlendi. Sekiz kez değiştirilen "Ayakta Teşhis ve Tedavt Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik" maddeleriyle, muayenehane kriterlerinde küçük değişiklikler yapıldı. İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erdener Özer, "Mahkeme kararları, hukukun arkasına dolanılarak hiçe sayılıyor. Yönetmelik değişiklikleriyle meslektaşlarımıza, 'özel hekimlik yaptırmayacağız' diyorlar" dedi. Hekimlerin çaresiz bırakılmak istendiğini bildiren Özer, "iktidar, dava sonuçlarına karşı sürekli benzer yönetmelikler yayımlıyor. Yönetmelikler üzerinden hekimlik mesleği değersizleştiriliyor. Hekimler, emekliliğine yansıyan ücretlerin belirlenmesini istiyor" diye konuştu.


Cumhuriyet

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET