gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DEVLET PARASIZ YATILI ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK GİDERLERİ

Parasız, yatılı ve burslu öğrencilerin muayene ve tedavi giderleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanacak.

24 Şubat 2011 Perşembe 14:17
Devlet parasız yatılı öğrencilerin sağlık giderleri

 Sossal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 30/03/2010

tarihli, 4780190 sayılı ve "Devlet parasız yatılı öğrencilerin sağlık giderleri " konulu yazılarında; "Genel Müdürlüğümüze "devlet parasız yatılı öğrencilerin sağlık giderleri" hakkında illerden gelen sorularla ilgili olarak,
 
5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesi gereği, 1.10.2008 tarihi öncesi 5434 sayılı Kanuna tabi olan ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (c) bendinde sayılanların genel sağlık sigortasına devir işlemleri 15.01.2010 tarihi itibariyle gerçekleştirilmiştir.
 
5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasına göre genel sağlık sigortalısı olanların bakmakla yükümlü olduğu kişiler genel sağlık sigortası kapsamında olması nedeniyle bu kişilerin sağlık yardımları ile tedavi hizmetleri kurum tarafından karşılanmaktadır.
 
Kanunun geçici 12 nci maddesi uyarınca kanunun yürürlük tarihinden itibaren iki yıllık sürede "60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılanların bu bent kapsamında sigortalı sayılmaları olmadığından, kişilerin kendi işleklerine bırakıldığından, sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşların primlerini kendileri Ödemek suretiyle bu bent kapsamında genci sağlık sigortalısı olmak istemeleri halinde gelir testi sonucuna göre, gelir testi istememeleri durumunda ise Kanunun 82 inci maddesine göre belirlenen asgari ücretin iki katı üzerinden primleri tahakkuk ettirilecek prim miktarına göre genel sağlık sigortası tescil işlemi yapılarak genel sağlık sigortası kapsamına alınmaktadır.

5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesi ile herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan kişilerle ilgili iki yıllık geçiş süresi öngörüldüğünden, sosyal güvencesi bulunmayan kişilerin parasız yatılı ve burslu öğrenci olarak öğrenim gören çocuklarının muayene ve tedavi giderleri 17.06.1982 tarihli ve 2684 sayılı ilköğretim veya Ortaöğretimde Parasız Yatılı ve Burslu öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Yardımlara İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki "Parasız, yatılı ve burslu öğrencilerin muayene ve tedavi giderleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanır." hükmüne istinaden eski uygulama doğrultusunda karşılanacaktır. " açıklamasında bulundu.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET