gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DOKTOR ÇALIŞMA İZİN İTALLERİNE YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Sağlık Bakanlığı'nın kamuda çalışan doktorların çalışma izinlerinin iptali üzerine açılan davalardan ikisinde yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

04 Mayıs 2011 Çarşamba 12:01
Doktor Çalışma İzin İtallerine Yürütmeyi Durdurma

Doktorların çalışma izni iptaline durdurma Mahkeme, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'ne 3o günlük savunma süresi verdi.

Sağlık Bakanlığı, il sağlık müdürlükleri aracılığıyla Nisan ayı boyunca, çok sayıda hekimin geçici çalışma belgelerini veya ruhsatlarını iptal etti.

İptallerde kamuda ve üniversitede çalışan hekimlerin bu görevlerinden ayrılarak durumlarını 2 Mayıs tarihine kadar bildirmeleri aksi halde çalışamayacakları belirtildi. Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosu, il sağlık müdürlüklerinin bu tür ruhsat ve çalışma izin belgelerini iptalinin hukuka aykırı olduğuna ilişkin örnek dava dilekçeleri hazırlayarak hekimlere destek vermişti.

Açılan davalarda sürenin kısalığı nedeniyle savunmaya kadar yürütmeyi durdurma kararı verilmesi istenmişti. 2 ayrı davada yürütmeyi durdurma kararı verildi. 'Zararın telafisi imkansız' Ankara 6. İdari Mahkemesi tarafından, "işlemin icrası halinde doğacak zararın telafisi imkansız olması nedeniyle eylemin icrasından sonra hukuka uygunluk denetimi yapılarak uyuşmazlığın çözümlenmesi suretiyle mahkemece verilen kararın artık uygulanma imkanı kalmayacağı açık olduğundan idarenin savunması alınıp ya da savunma süresi dolup yeni bir karar verilinceye kadar işlemin yürütmesinin durdurulmasına" kararı verildi. Mahkeme, Ankara İl Sağık Müdürlüğü'nün savunma süresini ise 30 gün olarak belirledi.

Aydınlık

www.kamudanhaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET