gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DOKTORLAR BİRDEN FAZLA SİGORTALI OLMAK ZORUNDA

Doktorlar sigorta primlerine katkı yapan kuruluş kapsamında olmayan tıbbi kötü uygulamalara ilişkin tazminat taleplerinin sigorta teminatı dışında olduğu, teminat kapsamı dışında kalan uygulamalar için ayrı sigorta sözleşmeleri yapılması uygulaması doktorları birden fazla sigorta yaptırması zorunluluğu ile karşı karşıya bıraktı.

02 Ağustos 2013 Cuma 12:05
DOKTORLAR BİRDEN FAZLA SİGORTALI OLMAK ZORUNDA

Doktorlar sigorta primlerine katkı yapan kuruluş kapsamında olmayan tıbbi kötü uygulamalara ilişkin tazminat taleplerinin sigorta teminatı dışında olduğu, teminat kapsamı dışında kalan uygulamalar için ayrı sigorta sözleşmeleri yapılması uygulaması doktorları birden fazla sigorta yaptırması zorunluluğu ile karşı karşıya bıraktı.

 28.08.2012 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Genel Şartların “A.3 Teminat Dışında Kalan Haller” bölümü değiştirilmiş, bölümün (ç) bendinde “İnsani görevin yerine getirilmesi hariç, sigortalının, sigorta primine destek veren kuruluşların sorumluluk alanı dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri”nin teminat kapsamı dışında.

Birden fazla yerde meslek icra eden hekimlerin mağduriyetine yol açacak olan bu düzenleme ve bu düzenlemeye dayanılarak her bir çalışma için ayrı sigorta yaptırılmasına ilişkin uygulamanın iptali için  Türk Tabipleri Birliği tarafından bir dava açıldı.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET