gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DOKTORLAR ENDOSKOPİ SERTİFİKASINI NASIL ALINACAK?

Tıpta Uzmanlık Kurulunun 08.04.2014 tarih ve 457 sayılı kararında endoskopist sertifikası verilmesinin usul ve esasları çerçevesinde Endoskopist sertifikası almak isteyenlerin başvuru iş ve işlemleri Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş, yapılan duyuruya ilişkin aşağıda açıklanmaktadır.

27 Ağustos 2014 Çarşamba 14:20
DOKTORLAR ENDOSKOPİ SERTİFİKASINI NASIL ALINACAK?

Tıpta Uzmanlık Kurulunun 08.04.2014 tarih ve 457 sayılı kararında endoskopist sertifikası verilmesinin usul ve esasları çerçevesinde Endoskopist sertifikası almak isteyenlerin başvuru iş ve işlemleri Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş, yapılan duyuruya ilişkin aşağıda açıklanmaktadır.


Sağlık Bakanlığı duyurususnda;

“Tıpta Uzmanlık Kurulunun 08.04.2014 tarih ve 457 sayılı endoskopist sertifikası verilmesinin usul ve esasları ile ilgili kararında, 
ENDOSKOPİK İŞLEM YAPABİLDİĞİNİ BEYAN EDENLERİN YETERLİ GÖRÜLME KRİTERLERİ:
Aşağıdaki başlıklardan birini karşılayanlar yeterli görüleceklerdir:
1-) Üniversite hastaneleri veya Bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde genel cerrahi, iç hastalıkları ya da çocuk cerrahisi dallarında eğitici* niteliği olanlardan en az son 5 yıldan beri üst GİS veya alt GİS endoskopisi yapmış olduğunu ilgili kurum amirince (üniversite hastanelerinde dekan/eğitim ve araştırma hastanelerinde başhekim) onaylı bir şekilde belgeleyenler,
VEYA
2-) Aşağıdaki şartların hepsini karşılayanlar;
a. En az 3 ay süreyle bir üniversite hastanesi veya Bakanlığa bağlı bir eğitim ve araştırma hastanesinde endoskopi eğitimi aldığını o kurumun mevcut yöneticisi (dekan/başhekim) tarafından onaylı bir şekilde belgelemek,
b. Komisyonca belirlenecek merkez(ler)de verilecek 5 iş günü süreli bir teorik eğitime katılmak,
c. Bir üst fıkrada tarif edilen eğitim öncesinde (pretest) ve sonrasında yapılacak yapılandırılmış teorik bir sınavdan (posttest) yeterlilik almak (posttestten100 üzerinden 70 puan),
d. Üst GİS endoskopisi 200 adet (çocuk cerrahisi uzmanları için 100); Alt GİS endoskopisi 200 adet (çocuk cerrahisi uzmanları için 75) olmak üzere endoskopik işlem yapmış olduğunu, ilgili kurum yöneticisi tarafından onaylanmış olarak belgelemek, denilmektedir.”
Buna göre;
Genel cerrahi, iç hastalıkları ya da çocuk cerrahisi dallarında uzman olanlardan yukarıdaki şartları taşıyan ve endoskopist sertifikası almak isteyenlerin 08.09.2014 tarihine kadar,
a- Eğitici vasfı olanlar eğitici olduklarına dair belge ve 5 yıllık deneyim belgeleri ile il sağlık müdürlüklerine,
b- Diğer uzmanlar en az 3 aylık endoskopi eğitimi ve yaptıkları endoskopik işlemlerini gösterir belgeleri ile İl Sağlık müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.
Başvuruların il sağlık müdürlükleri tarafından1 hafta içinde değerlendirilerek uygun görülenlerin isimleri sertifikasyon işlemleri için Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. 
08.09.2014 tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET