gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DOKTORLARA OLAĞANDIŞI DURUMLAR İÇİN EĞİTİM VERİLİYOR

TTB Irak ve Suriye'de yaşananları göz önünde bulundurarak, Güneydoğu illeri tabip odaları üyelerine yönelik olarak, Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu Kursunu 6-7 Eylül 2014 tarihleri arasında Diyarbakır’da düzenleyecek.

03 Eylül 2014 Çarşamba 19:58
DOKTORLARA OLAĞANDIŞI DURUMLAR İÇİN EĞİTİM VERİLİYOR

TTB Güneydoğu illeri tabip odaları üyelerine yönelik olarak, Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu Kursunu 6-7 Eylül 2014 tarihleri arasında Diyarbakır’da düzenleyecek.


TTB yaptığı açıklamada;


Bu eğitim programı 1991’den beri 25 kez düzenlenmiştir ve 600’ün üzerinde hekim eğitim almıştır. Diyarbakır’da ise üçüncü kez yapılacaktır.

Düzenlenecek olan kursun içeriği, karmaşık insani acil durumlarla ilgili temel kavramlar ve sağlık hizmetleri konuları ağırlıklı olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. İçerikte yer alan konu başlıkları şöyledir:

1.  Temel kavramlar (Karmaşık insani ODD’larda insani yardım, uluslararası kurallar, yasalar ve örgütler)

2.  TTB temsiliyeti, medya ve toplumla iletişim

3.  ODD’da etik sorunlar

4.  Risk grupları

5.  Sağlık durum değerlendirmesi

6.  Gıda, beslenme ve yardımların organizasyonu

7.  Bulaşıcı hastalıklar

8.  Salgın incelemesi

9.  Geçici yerleşim alanlarında çevre sağlığı

10. Ruh sağlığı sorunları ve sağlık çalışanlarının sorunları

K: Türk Tabipleri Birliği

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET