gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HASTALAR 6 MİLYON TAZMİNAT ALDI

SAĞLIK Bakam Mehmet Müezzinoğlu, 2002 ile 2013 yılı Temmuz ayı arasında bakanlığa karşı çeşitli iş ve işlemlerden dolayı 46 bin 852 idari, 16 bin 241 adli dava açıldığını açıkladı.

18 Ekim 2013 Cuma 15:24
HASTALAR 6 MİLYON TAZMİNAT ALDI

SAĞLIK Bakam Mehmet Müezzinoğlu, 2002 ile 2013 yılı Temmuz ayı arasında bakanlığa karşı çeşitli iş ve işlemlerden dolayı 46 bin 852 idari, 16 bin 241 adli dava açıldığını açıkladı. Müezzinoğlu, hizmet kusuru nedeniyle bakanlık aleyhine 11 açılan dava sayısının 4 bin 284 olduğunu, bu davalardan 3 bin 530'unun reddolunduğunu, 754'ünün kabul edildiğini, 456'smın kısmen kabul ve kısmen redle sonuçlandığım kaydetti. Müezzinoğlu, şu bilgileri verdi: "2002 ile Temmuz 2013 arasında sonuçlanan idari dava sayısı 32 bin 350'dir. Bunlardan 14 bin 653'ü aleyhe, 17 bin 697'si lehe sonuçlanmıştır. Aleyhe sonuçlanan idari davalann 7 bin 73'üSSK'dan devre bağlı olarak evvelce açılmış ve devirden sonra da bakanlık aleyhine görülen nöbet ek ödeme taleplerine ilişkin davalardır." Müezzinoğlu, yanlış teşhis, tedavi ve ameliyat nedeniyle açılan ve bakanlık aleyhine sonuçlanan tam yargı davalan konusunda da, "2 milyon 944 bin TL manevi, 3 milyon 65 2 bin TL maddi olmak üzere toplam 6 milyon 597 bin TL ödeme yapılmıştır. Ödemeler döner sermaye ve genel bütçe kaynaklanndan gerçekleştirilmektedir" dedi. 

STAR, NEVİN BİLGİN ANKARA

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET