gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HASTANELER SURİYELİ HASTALAR İÇİN FATURA DÜZENLEYECEK

Sağlık Bakanlığı Ülkemizdeki geçici koruma altındaki Suriyeliler için, sağlık tesislerinden tedarik edilen sağlık hizmetleri fatura düzenlemeleri konusunda uyardı.

12 Ağustos 2015 Çarşamba 16:33
HASTANELER SURİYELİ HASTALAR İÇİN FATURA DÜZENLEYECEK

Sağlık Bakanlığı Ülkemizdeki geçici koruma altındaki Suriyeliler için, sağlık tesislerinden tedarik edilen sağlık hizmetleri fatura düzenlemeleri konusunda uyardı.

Duyuruda;


1- Protokolün 7’inci maddesinin (1)’inci bendinin (ç) fıkrası gereği, SUT’un fatura eki belgelere ilişkin hükümleri çerçevesinde AFAD tarafından istenilmesi halinde bilgi ve belgelerin en geç 1 ay içerisinde gönderilmesi mecburiyeti bulunması nedeniyle, sağlık tesislerinde tedavi edilen kişiler adına her an fatura düzenlenecek şekilde HBYS sistemine kayıtları yapılmalıdır. Bu kayıtlar istenildiğinde fatura edilecek şekilde muhafaza edilmelidir. Ayrıca 19.03.2015 tarihli ve 306 sayılı Kurum Başkanlığımızın Onayı ile Genel Sekreterliklerimiz bünyesinde teşekkül ettirilen Fatura İnceleme Komisyonlarınca da talep edilmesi halinde, tedavi edilen kişilerin kayıtları Komisyona sunulmalıdır.


2- Protokolün 8’inci maddesinin (1)’inci bendinin (e) fıkrası gereği, protokolün yürürlük tarihinden önceki tedavi bedelleri AFAD’a fatura edilmeye devam edilecektir. Halihazırda bu tarihten önceki tedavi bedellerine ait fatura edilmemiş tedavi bedellerinin ivedilikle fatura edilmesi gerekmektedir. İnceleme aşamasında olan veya inceleme aşaması tamamlanmış veya bu güne kadar fatura edilmeyip yeni fatura edilen protokol tarihinden önceki dönemlere ait tedavi bedellerinin ilgili İl AFAD nezdinde gerekli girişimlerde bulunularak en geç Eylül ayı sonuna kadar tahsilatı yapılmalıdır.


3- 01.07.2015 tarihinden sonraki sunulan sağlık hizmetleri karşılığında fatura düzenlenmesine gerek olmayıp, ay sonlarında ilgili sağlık tesislerince düzenlenecek icmal liste tahakkuk kaydının yapılması için muhasebe birimine gönderilecektir. Muhasebe birimince, “120.01.51.01-Suriyeli Hastalara Verilen Sağlık Hizmetleri” hesabının ilgili alt hesabına BORÇ, “600.01-Sağlık Hizmeti Gelirler” hesabının ilgili alt hesabına ALACAK kaydı yapılacaktır.


4- AFAD’tan Bakanlığımıza yapılan ödemeler sağlık tesislerine planlanarak, birlik banka hesaplarına aktarıldığında, ilgili muhasebe birimince, “102-Bankalar Hesabı”nın ilgili alt hesabına BORÇ, “120.01.51.01-Suriyeli Hastalara Verilen Sağlık Hizmetleri” hesabının ilgili alt hesabına ALACAK kaydı yapılacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET