gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HEMŞİREYE EK ÜCRET MÜJDESİ

Danıştay sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunları için tıbbi laboratuvar önlisans programının 'üst öğrenim' sayılmasına karar verdi. Bu durumdakiler ek ücret alacak.

17 Ağustos 2011 Çarşamba 13:07
Hemşireye ek ücret müjdesi

Hemşirelere 'üst öğrenim' müjdesi Danıştay İdari Dava Dairesi, sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunları için, tıbbi laboratuvar önlisans programının 'üst öğrenim' sayılmasına karar verdi. Sağlık-Sen. Tıbbi Laboratuvar Önlisans Programını, sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümünün iıst öğrenimi' saymayan Sağlık Bakanlığı işlemi ile bu isleme dayanak teşkil eden YOK kararının iptali için dava açtı.
 
Danıştay 8. Dairesinin yürütmeyi durdurma istemini reddetmesi u/erine SağlıkSen, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na itirazda bulundu. Sendikanın itirazını haklı bulan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yürütmeyi durdurma karan verdi. Kararda, davalı idareler taralından, üniversitelerin sağlık meslek yüksekokulu tıbbı laboratuvar programında görülen öğrenimin, sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümünün bir usl öğrenimi olmadığına ılıskın Yükseköğretim Genel Kurulu'nun kararının alındığının belirtildiği ancak, konuya ılıskın komisyon raporu ile gorüs içeren bilgi ve belgelerin dosyaya ibra/ edilmediği kaydedildi. Kararda. "Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokullarına sınavsız olarak yerlestirilebilinçlerinin olanaklı olması karsısında dava konusunda kararla getirilen sınırlandırmanın bilimsel ve hukuki gerçeklerinin ortaya konulması gerekmektedir'' denildi.

250 TL KATKI SAĞLAYACAK
 
Dava sonucunu değerlendiren Sağhk-Sen Genel Başkanı Metin Menus. Sağlık çalışanlarının, mesleki standartlarını geliştirmek amacıyla eğitim süreçlerine yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, başarılı şekilde eğitimlerini tamamlay an çalışanların, ö/lük haklarının da sahip olduğu eğitim durumuna göre düzenlenmesi gerekliğini söyledi. Danıştay klan Dava Daireleri Kurulunun, önemli bir karara imza attığını kaydeden Menıis. mahkeme kararının, tıbbi laboratuvar programından mezun olan çalışanların aylık gelirlerine 150-250 TL arası katkı' sağlayacağını belirtti.
Bursa Hakimiyet

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET