gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İL SAĞLIK HİZMETLERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİM VE DEĞERLENDİRME USULU

İl sağlık müdürlüğü bünyesinde "İzleme ve Değerlendirme Birimi" kuruluyor. Birimler nasıl işlem yapacak?

12 Şubat 2015 Perşembe 08:34
İL SAĞLIK HİZMETLERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİM ve DEĞERLENDİRME USULU

Sağlık Bakanlığı yazısında, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre il sağlık müdürlüğü, il genelindeki sağlık hizmetlerinin yürütülmesini izler. İl sağlık müdürlüğü, sağlık hizmetleri yönünden ilin durumunu Bakanlık politikalarına, stratejik plan, hedeflerine ve programlarına uygunluğunu izleyerek sonuçların ve değerlendirmelerin yer aldığı raporları hazırlayarak Bakanlığa bildirilmesine yönelik düzenleme yapıldığı ifade edildi.
Ayrıca, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının il teşkilatlarının işleyişine yönelik 4 Temmuz 2013 tarihli ve 2013/3 sayılı Bakanlık Genelgesi yürürlüğe konulmuştur. Mezkur Genelge'de belirtilen iş ve işlemlerin Bakanlık merkez teşkilatında takibi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunun etkin bir şekilde yürütülmesi bakımından merkezi yapıda, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden sorumlu Müsteşar Yardımcısına bağlı "İl Koordinasyon Birimi" 6 Kasım 2013 tarihli ve 10919 sayılı Bakanlık Makamı Onayı ile kurularak faaliyetlerine başlamıştır.
Bu açıklamalar doğrultusunda; Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının il teşkilatlarınca yürütülen sağlık hizmetlerini izleme ve değerlendirme iş ve işlemlerini yürütmek üzere; doğrudan il sağlık müdürüne bağlı, il sağlık müdürlüğü bünyesinde "İzleme ve Değerlendirme Birimi"nin kurulması ve aşağıda belirtilen düzenlemeler doğrultusunda faaliyetlerinin yürütülmesi uygun görülmüştür.
İzleme ve Değerlendirmelerde Amaç
1-Formel bir kalite denetimi olmayıp elde denetim formlarıyla gezilmeyecektir, sağlık hizmetinin işlevselliği ve sağlık hizmeti sunumuna yönelik olacaktır.
2-Sağhk hizmetlerinin Bakanlık politikalarına, stratejik plan ve hedeflerine ve programlarına uygunluğunu izlemektir.
3-Sağhk hizmetlerinin etkinlik ve verimliliklerini izlemektir.
4-İzlemler doğrultusunda değerlendirmeler yapılarak üst yönetime ve politika yapıcıların kararlarına destek olmaktır.
5-İzleme ve değerlendirmeler, çalışanların moral ve motivasyonunu arttırıcı şekilde planlanmalıdır.
6-Sağhk hizmetlerinin yürütülmesinde olumlu ve fark yaratan uygulamalara yönelik ödüllendirme yapmak ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.
7-İzleme ve değerlendirmelerin 2/3'ü mesai saatleri dışında, 1/3'ü ise mesai saatleri içinde yapılacaktır.
İzleme ve Değerlendirme Biriminin Çalışma Usul ve Esasları
1-İzlemler doğrultusunda değerlendirmeler yaparak düzeltici faaliyetlerde bulunmak,
2-Düzeltilen ve düzeltilemeyen sonuç ve değerlendirmelerin yer aldığı raporları hazırlayarak Bakanlığa bildirmek.
3-A ve B grubu Hastaneler, Komuta Kontrol Merkezinin tamamı ile Aile Sağlığı
Merkezlerinin %5'i Genel Sekterler ve Müdürler tarafından, %10'unu ise Müdür Yardımcıları
ve Başkanlar tarafından izlenilecek ve değerlendirilecektir.
Birimde yeteri kadar personel görevlendirilecektir. İzleme ve Değerlendirme Ekibinin Oluşturulması
l.Ekip; İl Sağlık Müdürü, Halk Sağlığı Müdürü, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri ve Saha Gözlemcisi.
2.Ekip; Tabip İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Tabip Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı, Tıbbi Hizmetler Başkanı veya Tabip İdari Hizmetler Başkanı ve Saha Gözlemcisi.
3.Ekip; İhtiyaç halinde İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü Tabip Şube Müdürleri, Tıbbi Hizmetler Başkanı veya Tabip İdari Hizmetler Başkanı ve Saha Gözlemcisi.
İzleme ve değerlendirme iş ve işlemleri İl Sağlık Müdürünün koordinasyonunda ve sorumluluğunda yürütülecektir.
İzlenecek ve Değerlendirilecek Alanlar ve Faaliyetler
İl Sağlık Müdürlüğü; Komuta Kontrol Merkezleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ve yürütülen hizmetler,
Halk Sağlığı Müdürlüğü; Sağlık Tesisleri, Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve yürütülen hizmetler,
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği: Sağlık Tesisleri ve yürütülen hizmetler.
İzleme ve Değerlendirmenin Periyodu
İzleme ve değerlendirmeler ayda en az iki defa yapılacaktır. A grubu illerde öncelik A ve B grubu hastaneler olacaktır.
İzleme ve Değerlendirme Raporu
İzleme ve değerlendirme sonucu düzenlenen raporlar, aylık ve üç aylık periyotlarla Sağlık Bakanlığı İl Koordinasyon Birimine gönderilecektir. Eğitim
İzleme ve değerlendirme ekibinde görev yapacak personele eğitim verilecektir. Bu eğitimin amacı ağırlıklı olarak izleme ve değerlendirme yöntemi ile ilgili olacaktır.
İzleme ve değerlendirme ekibi, izlenecek ve değerlendirilecek alanlar ve faaliyetlere yönelik (Ek:l)'de belirtilen hususlar doğrultusunda görevlerini yürütecektir.
EKLER:
1-İzleme ve değerlendirmelerde dikkat edilmesi gereken hususlar
2-İzleme ve değerlendirme akış şeması
DAĞITIM : Gereği :
Bakanlık Merkez Teşkilatı Birimleri Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü) 89 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Adres   : Mithatpaşa Cad. No: 3 C Blok Kat 2 Yenişehir 06640 ANKARA
Telefon : (0 312) 585 16 13-14   Faks : (0 312) 585 16 16 Web Adresi: www.sb.gov.tr
İzleme ve Değerlendirme Ekibinin İzleme ve Değerlendirmelerde Dikkat
Etmesi Gereken Hususlar
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Hizmetleri
I.    Acil Servis
1.Acil serviste kalabalık ve kargaşa var mı?
2.Acil serviste karşılama ve yönlendirme hizmeti veriliyor mu?
3.İkinci ve üçüncü basamak acil serviste triaj uygulaması yapılıyor mu?
4.Nöbet sırasında ilgili kişiler bulunması gereken yerde görev başındalar mı?
5.Branş nöbetleri uygun şekilde tutuluyor mu?
6.Acil servis girişinde hastaların kolayca ulaşabileceği uygun bir alanda sedye ve tekerlekli sandalyeler bulunuyor mu?
7.Acil serviste görevli kişiler dışındaki kişilerin girmesi uygun olmayan alanlara girişi kontrol ediliyor mu?
8.Acil servise başvuran hastaların muayene ve takipleri zamanında yapılıyor mu?
9.Hastalara gerekli bilgilendirme yapılıyor mu?
10.Acil servisten hizmet alan hasta ve yakınları için bekleme alanları mevcut mu?
11.Laboratuar hizmet sunumunda aksama var mı?
12.Hastalara ait numuneleri kim taşıyor?
13.Görüntüleme hizmeti erişimi kolay bir alanda mı veriliyor?
14.Acil serviste güvenlik personeli ile 24 saat hizmet veriliyor mu?
15.Acil serviste kamera sistemi var mı?
16.Acil servis temiz mi?
17.Tuvaletler erişilebilir ve temiz mi?
18.Resüsitasyon odası acil servis giriş kapısına yakın bir yerde bulunuyor mu?
19.Resüsitasyon odasında ilaç ve sarf malzemeler kullanıma her an hazır bulunduruluyor mu?
20.Her alanda hasta mahremiyetini sağlamak üzere gerekli düzenlemeler yapılmış mı? riayet ediliyor mu?
21.Acil müşahedede hasta yığılması var mı? Hasta drenajı sağlanabiliyor mu?
II. Servis
1.Yatan hastalarda kimlik tanımlayıcı var mı? Kullanılıyor mu?
2.Hasta odalarının girişinde veya yatak başlarında el dezenfektanı var mı?
3.Hasta odaları temiz mi? tekstil temizliği sağlanmış mı?
4.Tuvaletler temiz mi?
5.Refakatçılar için yeterli düzenleme yapılmış mı?
6.Bayan odalarına erkek personelin kontrollü girişi sağlanmış mı?
7.Hastanın tıbbi değerlendirmeleri, günlük takip ve tedavileri kayıt altına alınıyor mu?
8.Hasta ziyareti yapılmalı
1)Verilen hizmetten memnun mu?
2)Sağlık durumu ile ilgili gerekli ve yeterli bilgilendirme yapıldı mı?
3)Verilen temizlik ve yemek hizmetinden memnun mu?
III.    Yoğun Bakım
1.İlgisi olmayan kişilerin servise girmesini engelleyecek düzenleme var mı?
2.Yoğun bakımda el hijyeni sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılmış mı?
3.Yoğun bakımda yatan hastaların yakınlarını bilgilendirme ve görüşme için uygun alan ayrılmış mı? Yeterli bilgilendirme yapılıyor mu?
K Baka
4.Yatışı yapılan her hastada kimlik tanımlayıcı var mı?
5.Hastanın tıbbi değerlendirmeleri ve günlük takipleri kayıt altına alınmış mı?
6.Hasta mahremiyetini sağlayacak düzenlemeler (perde, paravan vb.) yapılmış mı? Aktif olarak kullanılıyor mu?
7.Hastaların üzeri örtülü mü?
IV. Poliklinik
1.Polikliniklerde yoğunluk ve kargaşa var mı?
2.Hasta kayıt birimi, uygun düzenlenmiş mi?
3.Polikliniklerde karşılama ve yönlendirme hizmeti için düzenlemeler yapılmış mı?
4.Bekleme salonlarında hasta sayısına göre yeterli oturma grupları bulunuyor mu?
5.Poliklinik muayene başlama ve bitiş saatleri belirlenerek hastaların görebileceği bir şekilde ilan edilmiş mi?
6.Muayene odalarının girişlerinde hekimlerin isimleri ve uzmanlık alanları yazıyor mu?
7.Her muayene odası girişinde, hastanın sıra numarasını görebilmesi için, uygun elektronik sistem kurulmuş mu?
8.Poliklinik hizmetlerinde öncelik grubuna giren hastalara yönelik gerekli düzenlemeler yapılmış mı?
9.Poliklinikte muayene alanlarında mahremiyete yönelik düzenlemeler yapılmış mı? Riayet ediliyor mu?
10.Hastanede, niteliklere uygun bebek bakımı ve emzirme odası var mı?
11.Poliklinikler temiz ve havalandırması yeterli mi?
12.Tuvaletler erişilebilir ve temiz mi?
13.MHRS île alınmış randevularda randevu saatine riayet ediliyor mu?
V.Görüntüleme Hizmetleri
1.Radyoloji ünitelerinin girişlerinde radyasyon uyarı levhaları bulunuyor mu?
2.Her bir görüntüleme odası için hasta mahremiyetine yönelik soyunma odası veya perde/paravanla ayrılmış soyunma alanları var mı? hasta mahremiyeti gözetiliyor mu?
3.Radyasyon ile çalışan personel kişisel dozimetre taşıyor mu? Ölçüm kayıtları periyodik kontrol ediliyor mu?
4.Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak amacıyla kişisel koruyucu malzemeler kullanılıyor mu?
5.MR- CT - EEG - EMG - EKO - USG gibi tetkiklerin randevu ve rapor süreleri, bakanlık tarafından belirlenen zaman dilimi içerisinde veriliyor mu?
6.Bekleme alanları uygun oluşturulmuş mu? Randevu saati planlamasına uyuluyor mu?
VI.Genel Değerlendirme
1.İdari nöbetçiler görev başında mı?
2.Yaşlı ve yürüyemeyen hastalar için yeterli sedye ve tekerlekli sandalye mevcut mu?
3.Kurumda güvenliği sağlamak amacıyla kamera takip sistemi kurulmuş mu?
4.Hastane genelinde temizlik kurallarına uyuluyor mu?
5.Kurum çalışanlarının kimlik kartı var mı?
6.Hasta ziyaret zamanları belirlenmiş mi?
İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri
I.    İl Ambulans Servisi Başhekimliği
1.Hukuk İşleri
1)Bilgi edinme kanallarından (BİMER, SABİM, SBN vb.) gelen talepler zamanında cevap verilmiş mi?
2)Beyaz Kod kapsamında alınan bildirimlerin takibi yapılıyor mu?
2.İnsan Kaynakları Birimi
1)    Başhekimlik birimlerinde (ASHİ dahil) unvanlara göre olması gereken personel sayısı kaç? Bulunan personel sayısı kaç?
3.Teknik Destek Birimi
1)Faal ambulans sayısı yeterli mi?
2)Yedek ambulans sayısı yeterli mi?
3)Arızalı-kazah ambulanslara yeterli ve zamanında servis desteği sağlanabiliyor mu?
4)Yeterli sayıda ve yedekte tıbbi cihaz var mı?
5)Tıbbi cihazların kalibrasyonlan yapılmış mı?
4.İstatistik
1)    112 Acil çağrı sayıları ile ilgili istatistikler uygun tutuluyor mu?
5.ASKOM - Hastaneler Arası Koordinasyon
1)Hastaneler arası şevkler takip ediliyor mu?
2)Uygunsuz şevkler hakkında işlem yapılıyor mu?
3)ASKOM toplantıları zamanında ve uygun şekilde yapılıyor mu?
II.    112 Acil Komuta Kontrol Merkezi
1.Yeterli sayıda çağrı karşılayıcı bulunuyor mu?
2.Danışman hekim bulunuyor mu?
III.    112 Acil Yardım İstasyonu 1.    Personel Denetimi
1)    Nöbet çizelgesine uygun çalışılıyor mu?
T.C.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Sağlık Hizmetleri
I.    İlçe Hastaneleri
1.Birimler
1)Gençlik Danışma Birimi
2)Obezite Danışma Hizmetleri Sigara Bıraktırma Polikliniği
3)Sigara Bıraktırma Polikliniği
4)Kanser Erken Tanı Merkezi
5)Kuduz Aşısı Uygulama Birimi
2.Hizmet
1)Ölüm bildirim sistemi kullanımı
2)Beyaz Kod yönetimi
3)Birinci basamak sağlık kuruluşlarına laboratuar hizmetleri verilme
4)Evde sağlık hizmetleri sunumu
5)Hastanede yapılan aşıların sağlık- nete gönderimi
6)E- Reçetelerin sağlık nete gönderimi (HBYS'nin bu kapasitede olması)
7)Yenidoğan işitme tarama testi
8)Doğum paketinin sağlık nete gönderimi
9)Kişisel laboratuar tetkiklerinin sağlık nete düzenli girilmesi (kişisel sağlık netin çalıştırılabilmesi için)
10)Morbid obez hasta sayısı (sayı/yüzde)
11)Sezaryen yüzdesi (sayı/yüzde)
3.Genel Değerlendirme ve Görüşler
H.    Toplum Sağlığı Merkezi
1.Genel Değerlendirme
1)Sağlık personeli ziyareti
2)Kurumun odalarını gezerek tüm personel ile tanışma
3)Memnuniyet ve iş doyumu hakkında sohbet etme
4)Genel görünüm
5)Genel temizlik ve bakım
6)Genel işleyiş hakkında izleme ve değerlendirme
7)Personel motivasyonunu sağlama
8)Üst yönetimden beklentileri alma
2.Hizmet
1)Evde sağlık hizmetleri verilme durumu
2)Koruyucu ağız diş sağlığı hizmetleri sunumu
3)Okul aşılamaları yapılma durumu
4)Gebe bilgilendirme sınıfı mevcudiyeti
5)Sağlıklı yaşam merkezi olma durumu
6)Evlilik öncesi danışmanlık hizmetleri verilme durumu
7)Lojistik yönetimi (aşı dağıtımı, kontraseptif malzeme dağıtımı, sarf-stok yönetimi)
8)Gezici/geçici nüfusa sağlık hizmeti verme durumu
9)Çevre sağlığı hizmetleri
10)Tütün denetimleri yapılma durumu
11)ASM değerlendirme durumu (mesai denetimi, mobil hizmet denetimi, rutin ve rutin dışı değerlendirme)
III.    Aile Sağlığı Merkezi
1.Genel Değerlendirme
1)Sağlık personeli ziyareti
2)Sağlık tesisinde bulunan hastalarla iletişim, sağlık hizmetlerinden memnuniyet sorgulanması (kurumun temizliğinden memnuniyet durumu, sağlık personeli tarafından hastalığı hakkında bilgilendirilme durumu, sağlık personelinin güler yüzlülüğü, sağlık personeli ile iletişim kurma durumu)
3)Kurumun odalarını gezerek tüm personel ile tanışma
4)Memnuniyet ve iş doyumu hakkında sohbet etme
5)Genel görünüm
6)Genel temizlik ve bakım
7)Genel işleyiş hakkında izleme ve değerlendirme
8)Personel motivasyonunu sağlama
9)Üst yönetimden beklentileri alma
2.Hizmet
1)AH'ye kayıtlı nüfus
2)Gzici hizmet alan nüfus
3)AHB grubu
4)Gebe sayısı
5)Bebek sayısı
6)Lohusa sayısı
7)Evde sağlık hizmeti verilen kişi sayısı
8)İş yeri hekimliği yapma durumu
9)Beyaz Kod başvuru durumu
10)Morbid obez hasta sayısı
11)Günlük ortalama muayene sayısı
12)Günlük ortalama izlem sayısı
3.Aile Hekimleri Verimlilik ve Teşvik Karnesi
1)Antibiyotik reçeteleme yüzdesi (%3 5 'in altında olması)
2)Aile hekimliği bilgi sistemi(AHBS)'de bulunan protokol sayısı ile tanı gönderme ve reçete gönderme yüzdesinin uyumlu olması
3)Reçete gönderme yüzdesi
4)Cezaevi, Çocuk Islah Evi, Çocuk Esirgeme Kurumu gibi yerlerde görev yapıyor olmak
5)Gruplandırma dışı esnek mesai uygulayan AHB olmak (özellikle hafta sonu esnek mesai uygulaması varsa)
6)AH'nin SAHU olması
7)AH ve ASE'ler için en az yılda 150 saat hizmet içi eğitim almış olması
8)Hareketli ve göç eden nüfusa verilen hizmet (izlem, aşı, tedavi edici hizmet, gezici sağlık hizmeti sunma durumu)
9)ASM'de risk değerlendirme formu analizi doldurulmuş olması
10)ASM'nin randevulu sağlık hizmeti verme durumu
11)Bebek dostu AH, AHB olması
12)Son 1 yılda içinde ihtar puanı almaması
13)ASM Ve AHB değerlendirmelerinde eksik bulunmaması


İzleme ve Değerlendirme Akış Şeması
Merkez İl Koordinasyon Birimi
Sonuçların takibi
Geribildirim
Taşra İzleme ve Değerlendirme Ekibi
İzleme
Değerlendirme
Raporlama
Düzeltici faaliyetler
Merkez İl Koordinasyon Birimi
Raporların analizi
Düzeltici faaliyetler
Üst yönetime ve ilgili birimlere düzeltilen ve eksikliklerin bildirimi
Üst Yönetim / İlgili Birimler (Bakanlık Hizmet Birimleri, TKHK, THSK, TİTCK)
Değerlendirme
İyileştirme

Sonuç

kamudanhaberler,12.02.2015

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET