gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İL SAĞLIK İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMA REHBERİ

Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği 4 Temmuz 2013 günü( dün) 2013/3 sayılı bir genelge ekinde ‘İl Sağlık Müdürlükleri İl İnsan Kaynakları Planlama Rehberi’ yayınladı.

06 Temmuz 2013 Cumartesi 11:26
İL SAĞLIK İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMA REHBERİ

Sağlıkhizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete uygun olarak sunulabilmesi için gerekenen temel bileşenlerden birisi doğru yapılmış sağlık insan gücü planlamasıdır. Bakanlığımızınsağlık insan gücü planlaması çalışmaları 2006 yılı ortalarından bu yana devam etmektedir.Yapılan çalışmaların bazı mesleklerle ilgili ihtiyaçların da belirlenmiş olduğuilk sonuçları2011 yılında “Sağlıkta İnsan kaynakları 2023 Vizyonu” adıyla yayınlanmıştır.

Sağlıkinsan gücü planlaması çalışmaları hâlihazırda Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonundayürütülmektedir. 2011 yılından sonra yapılan çalışmalar neticesinde 37 sağlıkmesleğine ilişkin 2023 yılı iş gücü ihtiyaçları tespit edilmiş ve bir raporhazırlanmıştır. Yapılançalışmalar yalnız Sağlık Bakanlığı ihtiyaçlarını değil, tüm sektörükapsamaktadır.

Türkiye’desağlık insan gücü planlamasının ana prensipleri yukarıda adı geçen biri henüz yayınlanmamış2 kaynakta detaylı bir şekilde yer almaktadır.

SağlıkHizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmaların ikinci bölümüolan uzmanlık dallarına göre uzman hekim planlaması da başlatılmış durumdadır. Yapılacakplanlama 2023 yılına yönelik, dallara göre uzman hekim ihtiyacının makro düzeydebelirlenmesi şeklindedir. Bu çalışma henüz başlangıç aşamasında olduğundan bu dokümandail düzeyinde uzmanlık dallarına göre planlama konusuna girilmemiştir.

Yapılançalışmalar neticesinde gelinen noktada il düzeyinde, illerin kendilerinin de benzerçalışmaları yapma ihtiyacı hâsıl olmuş ve bu ihtiyaç il yöneticileri tarafındanda dile getirilmiştir.Hazırlanan bu doküman il düzeyinde sağlık insan gücü planlaması konusunda il yöneticilerineışık tutmayı hedeflemektedir. Bu rehber 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun3. maddesi ile 663 sayılı KHK’nin 3, 8 ve 47. maddesine (iptal edilen bu madde birtorba kanun ile aynen çıkarılacaktır) dayanılarak hazırlanmıştır.

Hazırlananbu rehber, geçici olup, taşra teşkilatıyla iş birliği içinde hazırlanmasına devamedilen ve iş yükü analizine göre yapılacak olan kriterlerin daha detaylı elealındığı rehbertamamlanana kadar kullanılacaktır.


İL İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMA REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET