gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İL SAĞLIK PERSONELİ EK ÖDEME HESAPLAMA TÜM AYRINTILAR

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren personelin ek ödeme hesaplamalarında kullanılacak birim performans puanlarının, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinin performans değerlendirme kriterlerine göre İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinin performans değerlendirme kılavuzu doğrultusunda hesaplanacaktır.

10 Şubat 2013 Pazar 20:57

 

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik 17/08/2012 tarihli ve 28387 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 19/03/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Mezkûr Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin (ç) bendinde; “Birim performans kriterleri: Bakanlık tarafından il sağlık müdürlüğü ile il sağlık müdürlüğüne bağlı birimler için, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından ise halk sağlığı müdürlüğü ile halk sağlığı müdürlüğüne bağlı birimler ve merkez laboratuarları için Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak belirlenen kriterleri,” ve (d) bendinde; “birim performans puanı: Halk sağlığı müdürlüğü ile halk sağlığı müdürlüğüne bağlı birimler, merkez laboratuarları, il sağlık müdürlüğü ve il sağlık müdürlüğüne bağlı birimler için belirlenen kriterler çerçevesinde tespit edilen ve personele ödenecek ek ödemenin hesaplanmasında kullanılacak olan (0) ile (20.000) arasında değişen puanı ifade eder.” hükümleri yer almaktadır.

Ayrıca Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinde, birim performans kriterlerinin 31/12/2012 tarihine kadar belirleneceği hükme bağlanmış olup, söz konusu hükümler çerçevesinde hazırlanan İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerinin Performans Değerlendirme Kriterleri Maliye Bakanlığının 29/01/2013 tarihli ve 1022 sayılı yazısıyla uygun bulunmuş ve Genel Müdürlüğümüz Web sayfasında yayımlanmıştır.
 

 

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren personelin ek ödeme hesaplamalarında kullanılacak birim performans puanlarının, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinin performans değerlendirme kriterlerine göre İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinin performans değerlendirme kılavuzu doğrultusunda hesaplanacaktır.KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET