gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞYERİ HEKİ YÖNETMELİĞİNE KISMİ DURDURMA

Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan işyeri hekimliği yönetmeliğinin bazı maddelerine mahkeme, "telafisi mümkün olmayan zararlar" doğurabileceği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

12 Temmuz 2011 Salı 09:19
İşyeri heki yönetmeliğine kısmi durdurma

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 27 Kasım 2010 tarihinde yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ile işyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerinden bir kısmının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından açılan davalar sonucu kısmen yürütmenin durdurulmasına karar verildi.

'Telafisi olmayan zarar'

İşyeri hekimi hizmet süresinin yetersizliği, mesleki bağımsızlığı sağlayacak etkin düzenlemelerin bulunmaması, yönetmelik ekinde düzenlenen sözleşmede asli unsur olan ücretin bulunmaması, bir kısım işyeri hekimliği sertifikalarının geçerliliğinin tanınmaması gibi hukuka aykırı hükümlerin yanı sıra bazı hükümlere karşı dava açıldı. Bu hükümlerin dışıda yeni yönetmeliklerle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından özel şirketlere eğitim kurumu ve işyeri ortak sağlık ve güvenlik birimi yetkisi verilmesine, bu şirketlerin verdiği eğitimlerin sertifikalandırılması ve işyeri hekimlerinin yine bu işletmelerde yenileme eğitimlerine tabi tutulmalarına; bu işlemler için belirsiz ücretler talep edileceğine yönelik düzenlemelerin hukuka aykırı olduğu savına dayalı davalarda; . Çalışma Bakanlığı'nın işyeri hekimliği için belge ücreti istemesi, . 16 Aralı 2003 sonrasında işyeri hekimliği sertifikası alanların 6 ay içinde yenileme eğitimine katılmalarına ilişkin zorunluluk getirilmesi, . Çalışma Bakanlığı tarafından 15 Ağustos 2009 tarihli yönetmelik hükümlerine göre yetkilendirilen özel kurum ve kuruTürk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, reddedilen hükümleri değerlendirdiklerini, gerekli açıklamayı daha sonra yapacaklarını belirtti. luşlar tarafından verilen eğitimlere geçerlik tanınması, . Çalışma Bakanlığı tarafından verilen işyeri hekimliği belgelerinin geçerli sayılması ile ilgili düzenlemeler hukuka açıkça aykırı ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zarar doğurabilecek nitelikte bulunarak yürütmeleri durdurulmuştur. Dava konusu diğer hükümlerin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin talep ise reddedildi. TTB açıklama yapacak Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) ise "Söz konusu kararlar, yürütmesinin durdurulması istemi reddedilen hükümler bakımından değerlendirilmekte olup; değerlendirme sonucunu içeren ayrıntılı açıklama ayrıca yapılacaktır" açıklaması nda bulunuldu.

Aydınlık

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET