gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KADROYA GEÇEN SAĞLIK PERSONELİ ÜCRET FARKINDA ÇÖZÜM BEKLİYOR

Kırıkkale Sağkk-Sen Şube Başkanı Murat Çaykara, Kırıkkale'deki birinci ve ikinci basamak sağlık kuruluşlarında Ağustos ayında kadroya geçen uzman doktor, doktor, hemşire, ebe, acil öp teknisyeni ve diğer yardımcı sağlık personelin maaşla ilgili sorunlarının çözüme kavuşturulamadığı belirterek, "kadroya geçen 4924 sayılı kanuna tabi sağlık personelinin maaş sorunu çözüm bekliyor" dedi.

13 Eylül 2011 Salı 08:26
Kadroya geçen sağlık personeli ücret farkında çözüm bekliyor

 PERSONEL 15 GÜNLÜK MAAŞLARINI ALAMADI Konuyla ilgili açıklama yapan Kırıkkale SağkkSen Şube Başkam Murat Çaykara, 4924 sayılı kanuna tabi çalışmakta iken, 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) üe, 1 Ağustos 2011'de memur kadrolarına atanan yaklaşık 100 civarındaki sağlık personelinin, 1-15 Ağustos arası 15 günlük maaşlarım alamadıklarım dile getirdi. ŞİKAYET başvurusunda bulundular Şube Başkanı Çaykara, "Ügiü sağlık personellerine, 4 Haziran 2011 tarih ve 27954 sayılı resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlanan 632 saydı KHK'deki 'Memur kadrolarına atananların, 4'üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 saydı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim duranlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak, ayhk derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun Mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları Mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz' hükmü yer almasına rağmen halen 15 günlük maaş ödemeleri yapılmadı. Sağlık personeli arkadaşlarımızdan bazdan konunun çözümü için Kırıkkale Valiliği'ne de gerekli şikayet başvurusunda bulundular"

MADDİ KAYIP OLACAK
"Mağduriyetin giderilmemesi durumunda yaklaşık olarak uzman doktorlarda 2 bin 500 lira, doktorlarda 2000 lira ve diğer yardımcı sağlık personelin maaşında 1500 Ue 1800 lira miktarında maddi kayıp olacaktır. Arkadaşlarımızla görüşmelerimiz devam etmektedir. Konuyla ilgili olarak Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçerek bu mağduriyetin giderilmesi için Sağlık Bakanlığı Ue ügili gerekli görüşme ve yazışmalar da yapüdı. Türkiye genelinde birçok üde aynı kapsamdaki personellerin bu sıkması giderilmiş durumda, inşallah önümüzdeki günlerde konunun çözüme kavuşacağım bekliyoruz" dedi.
İl Gazetesi

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET