gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU HASTANELERİNDE YÖNETİM GÖREVLERİ BİRLEŞTİRİLDİ

Bir kısım Kamu Hastaneler Birlik ve hastanelerdeki yönetim görevlerinin birleştirilerek tek kişi tarafından yürütülmesine karar verildi.

30 Ocak 2015 Cuma 13:28
KAMU HASTANELERİNDE YÖNETİM GÖREVLERİ BİRLEŞTİRİLDİ

KAMU HASTANELERİNDE YÖNETİM GÖREVLERİ BİRLEŞTİRİLDİ

Bir kısım Kamu Hastaneler Birlik ve hastanelerdeki yönetim görevlerinin birleştirilerek tek kişi tarafından yürütülmesine karar verildi. Birleştirmelerde Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlar merkez teşkilatı emrinde süreli olarak görevlendirilmesi neden oldu.
Bu çerçevede; gerek bir kısım mevcut pozisyonlarda sözleşme işlemlerinin ikmâl edilmemiş olması ve gerekse sözleşme imzalanmakla birlikte sözleşme imzalayan yöneticinin Bakanlık veya bağlı kuruluşlar merkez teşkilatı emrinde süreli olarak görevlendirilmesi, emeklilik veya istifa gibi görev ile ilgisinin/ilişkisinin fiilen kesilmesini gerektirir mahiyetteki görevden ayrılma hallerinde;
1)Genel sekreterlik ile tıbbî hizmetler başkanlığı,
2)İdari hizmetler başkanlığı ile malî hizmetler başkanlığı,
3)Hastane yöneticiliği ile başhekimlik,
4)İdari ve malî işler müdürlüğü ile sağlık bakım hizmetleri müdürlüğü,
5)İdari ve malî işler müdürlüğü ile sağlık otelciliği müdürlüğü,
Görevlerinin birleştirilerek tek kişi tarafından yürütülmesi ve ilgili personelin sözleşme imzaladığı pozisyon ile birlikte birleştirilen diğer pozisyona ait görev ve yetkileri de ifa etmesi hususu Bakanlık Makamının 29/01/2015 tarihli ve 1593 sayılı Onayı ile uygun görüldü.

kamudanhaberler,30.01.2015

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET