gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU İŞYERİ HEKİMLERİ ÜCRET SORUNU

KAMU kurumlarında görev yapan kurum hekimleri ücretleri konusunda yaşadıkları sıkıntılarına ilişkin İzmir TTB'de basın toplantısı düzenledi. Maaş bordroları ile basın toplantısına gelen kurum hekimleri, fakirlik sınırı altında yaşadıklarını, Sağlık Bakanlığına bağlı hekimlerden çok daha düşü k ücret aldıklarını ve bu eşitsizliğin düzeltilmesini istedi.

13 Nisan 2011 Çarşamba 00:49
Kamu İşyeri Hekimleri Ücret Sorunu

KAMU kurumlarında görev yapan kurum hekimleri ücretleri konusunda yaşadıkları sıkıntılarına ilişkin İzmir TTB'de basın toplantısı düzenledi.

Maaş bordroları ile basın toplantısına gelen kurum hekimleri, fakirlik sınırı altında yaşadıklarını, Sağlık Bakanlığına bağlı hekimlerden çok daha düşü k ücret aldıklarını ve bu eşitsizliğin düzeltilmesini istedi.

Kurum hekimleri adına basın açıklamasını okuyan İzmir TTB Başkanı Erdener Özer, 2008de İş Kanunu'nda kurum hekimleriyle ilgili maddenin değiştirilerek, kamu kurumunda çalışan işçilerin işyeri hekimliği hizmetlerini de kurum hekimlerinin asli görevi sayıldığını belirterek, hiçbir ücret verilmeden yaptırılan bu görevin Anayasaya göre angarya olduğunu söyledi. Fakirlik altında olan ücretlerin, emekliliğe de yansıyacak şekilde ve hekim olmanın gerektirdiği sosyal statüye uygun seviyeye çıkarılması gerektiğini dile getiren Özer, "Sağlık Bakanı eşit işe eşit ücret felsefesinden hareketle, bu adaletsizliği düzeltecek adımı bir an önce atmalıdır" dedi. DSİde kurum hekimi olarak çalışan Erol Akyol ise bu sistemle aile hekimliğini yıllardır yaptığını Sağlık Bakanı'nın kendilerine kulak vermek zorunda olduğunu ifade eden Akyol, "Fakirlik sınırının altında ücret alıyoruz, açlık sınırına yakın bir ücret alıyoruz. Bizler de çocuk okutuyoruz" dedi. "Maaşımın düşük olduğu gerekçesiyle karşınıza çıkmak istemezdim" diyen Akyol, "Bir hekimin nasıl ki hastasıyla arasına para konusunun girmesi sakıncalıysa, böyle bir ortamda da ben, maddi konulardan bahsetmeyi utançla karşılıyorum" dedi.

ETİ Maden İşletmelerinde kurum hekimi olarak çalışan Işıl Doğan, maddi koşullarının çok yetersiz olduğunu, aldığı ücretle ev geçin d irme sin in de mümkün o la m a ya cağın ı v u rg u la ya ra k Sağlık Bakanlığı'ndan maaşlarının iyileştirmesini talep etti.

EVRENSEL

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET