gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MUAYENELERDE ÖZEL VE KAMU TÜM SAĞLIK KURUMLARI AVUÇ İÇİ OKUMA YAPILACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu, Biyometrik Yöntemlerle Kimlik Doğrulama Sistemlerine Ait Kılavuzda değişikliğe giderek biyometrik okuma sistemini yaygınlaştırdı.

19 Eylül 2014 Cuma 16:22
MUAYENELERDE ÖZEL ve KAMU TÜM SAĞLIK KURUMLARI  AVUÇ İÇİ OKUMA YAPILACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu, Biyometrik Yöntemlerle Kimlik Doğrulama Sistemlerine Ait Kılavuzda değişikliğe giderek biyometrik okuma sistemini yaygınlaştırdı.

Genel sağlık sigortalısının, sağlık hizmet sunucusuna başvuru sırasında sağ veya sol eline ait avuç içi damar izi veya sağ ve sol eline ait işaret ve orta parmaklardan herhangi birisinin biyometrik verisiyle kimlik tespit edilen sistem yaygınlaştı.

Biyometrik Yöntemlerle Kimlik Doğrulama Sistemlerine Ait Kılavuzda sağlık hizmet sunucusu kapsamı genişletilerek neredeyse bütün sağlık kuruluşlarına başvuru sırasında avuç içi damar okuma işlemi zorunlu hale geldi.

Kılavuzda önceden sağlık hizmetini sunan ve/veya üreten; üniversitelere bağlı hastaneler ile 2. Basamak özel sağlık tesisleri için geçerli sistem; Değişiklik sonrası sağlık hizmetini sunan ve/veya üreten; üniversite hastaneleri/üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri (Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ile üniversitelere ait ilgili birimlerin birlikte kullanım ve işbirliği protokolü olan sağlık hizmeti sunucuları hariç), “Özel Hastaneler Yönetmeliği” ne göre ruhsat almış hastaneler, “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” kapsamında açılan tıp merkezleri ile “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” in geçici ikinci maddesine göre faaliyetlerine devam eden tıp merkezleri ve dal merkezleri, diyaliz merkezleri ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri,“ olarak yaygınlaştırıldı.
 
Kamudan Haberler


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET