gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖZEL HASTANE DOKTORLARI SHS İLE SORUMLU OLMAMAK İÇİN DİLEKÇE KAMPANYASI

Sosyal Güvenlik Kurumu 25.12.2015 tarihli “Duyuru” ile 1.1.2016 tarihinden itibaren sağlık sektöründe çalışan hekim sözleşmelerinde “hekimin SHS ile birlikte müteselsilen sorumlu olduğunu ve Kanunda kendisine yüklenen sorumluluk ve cezai müeyyideleri bildiğini” beyan eden hükmün yazılmasını istemiştir.

26 Ocak 2016 Salı 13:20
ÖZEL HASTANE DOKTORLARI SHS İLE SORUMLU OLMAMAK İÇİN DİLEKÇE KAMPANYASI

Sosyal Güvenlik Kurumu  25.12.2015 tarihli “Duyuru” ile 1.1.2016 tarihinden itibaren sağlık sektöründe çalışan hekim sözleşmelerinde  “hekimin SHS ile birlikte müteselsilen sorumlu olduğunu ve Kanunda kendisine yüklenen sorumluluk ve cezai müeyyideleri bildiğini” beyan eden hükmün yazılmasını istemiştir.

Bu uygulama birçok açıdan hukuk dışı ve hekimlik mesleğine yapacağı olumsuz etkilerin yanı sıra hekimler önemli mağduriyetlerle karşı karşıya kalacağı gerekçesiyle Türk Tabipler Birliği konuyla ilgili hukuksal mücadele başlattı. Bunun yanı sıra, hekimlerin doğrudan haklarını demokratik olarak araması ve tepkilerini ortaya koyması konunun çözümünde daha etkili olacağı düşüncesiyle hekimler tarafından 26 Ocak 2016 tarihine kadar imzalanması istenildi. Türk Tabipleri Birliği tarafından metin içeriği ve katılan hekim sayısı SGK Başkanlığı'na iletilecektir.

DİLEKÇE

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE,


İlgi: Kurumunuzun Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesine Ek yapılması istenen 14.8 numaralı maddesi hk.

Kurumunuzun 25.12.2015 ve 28.12.2015 tarihli duyurularıgereği çalıştığım özel sağlık kurumu; “… hekimin SHS ile birlikte müteselsilen sorumlu olduğunu ve Kanunda kendisine yüklenen sorumluluk ve cezai müeyyideleri bildiğini belirtir…” içeriğinde bir hükmü sözleşmeme koydurmak için istekte bulunmakta, zorlamaktadır.

Müteselsil sorumluluk, çalıştığım hastanenin SGK’ya karşı sorumluluğuna benim de bütünüyle ortak edilmemdir. Oysa benim SGK ile bir anlaşmam olmadığı gibi yersiz ödemelerinizin sebebi ve muhatabı da ben değilim; dolayısıyla bunun sorumluluğuna benim ortak edilmem de yanlıştır.

Aşağıda belirttiğim hususlar gereği böylesi bir sözleşmeyi imzalamamın istenmesi haklı değildir.

Hekimlik mesleği gereği yapabileceğim her türlü hatalara ilişkin yasalar mevcuttur. Bundan kaynaklanan sorumluluk için ayrıca bir sözleşmeye de gerek yoktur. Ancak böyle bir sözleşme düzenletildiğinde çalıştığım işyerinin yükümlülüklerine ilişkin sorumluluklara da benim ortak edilmem söz konusu olabilecektir.
Kurumunuzun hekimin “sorumluluk ve cezai müeyyideleri “ konusunda bilgilendirici bir metin tarafıma iletilmediği gibi araştırdığımda da bulamadım. Bilgilendirilmeden sözleşme imzalamam beklenmektedir.
Kurumunuz ile bir sözleşmemiz olmadığına göre yersiz ödemelerinizde muhatabınız da ben değil sözleşmenin tarafı olan sağlık kurumudur.
Yersiz ödemenin tarafı olmadığım halde bunun iadesinde müteselsilen sorumlu tutulmam, bir şekilde kapanan özel sağlık kurumları bir yana bırakılarak SGK’nın alacağını hekimlerden tahsil etmeyi istediğini göstermektedir. Sözleşme ilişkisinde taraf değil sadece çalışan olan kişinin SGK yersiz ödemesinden sorumlu tutulması hukuka aykırıdır.
Duyurularınızla ek sözleşmenin 29.01.2016 tarihine kadar imzalanması istenmektedir. Ek sözleşme imzalanmadığında sunduğum sağlık hizmeti sebebiyle ödeme yapılmayacağı şeklindeki dayatma ile de çalıştığım kurumun ek sözleşme konusunda bana baskı uygulaması sağlanmaktadır. Bu koşullarda imzalanan bir sözleşmenin gerçek irademi yansıtmadığından şüphe yoktur.
Tüm bu nedenlerle söz konusu uygulamadan ivedilikle vazgeçilmesini ve anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarına bu durumun bildirilmesini talep ederim.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET