gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN SETİFİKALI PERSONELİN ALAN HARİCİNDE ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA DUYURU

Sertifikalı Personel Sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırılması kapsamında;

10 Mart 2011 Perşembe 12:36
Sağlık Bakanlığı'ndan setifikalı personelin alan haricinde çalıştırılmaması hakkında duyuru

ülke genelinde yoğun bakım ve yenidoğan yoğun bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi, yetersiz yatak kapasitesinin ihtiyacı karşılayabilecek düzeye çıkarılması ve bu birimlerin nitelik, personel ve donanım imkanları bakımından bünyesinde faaliyet gösterdikleri sağlık tesisi ve hizmet verdiği bölgenin şartlarına göre yeniden yapılandırılarak seviyelendirilmeleri hedeflenmiş ve Bakanlığımızca çeşitli tarihlerde yayımlanan Genelgeler ile yoğun bakım ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin işleyiş ve standartlarına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Yoğun bakım/yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde verilen hizmetin önemi de göz önünde bulundurularak, yapılan bazı Genelgeler ve duyurular ile yoğun bakım/yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde görev yapan personelin bu konuda sertifikalı eğitim alması gerektiği konusuna ilişkin de düzenlemeler yapılmıştır.

İlgi (a) ve (b) de kayıtlı Genelgeler ile de, hizmet birimi itibariyle sertifikasyon gereken birimlerde öncelikle sertifikalı personelin çalıştırılması gerektiğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Ancak Bakanlığımızca yapılan değerlendirme neticesinde sertifikalı eğitim almış personelin hastane dışında (sigara bıraktırma merkezleri vb. birimlerde) geçici görevle görevlendirildiği gibi hastane içinde de sertifikalı eğitim aldığı birim dışında çalıştırıldığı anlaşılmıştır.

Bu nedenle, hizmet birimi itibariyle sertifikasyon gereken birimlerde özellikle yoğun bakım ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde görev yapan sertifikalı eğitim almış personelin mümkün mertebe sertifikası ile ilgili birimlerde çalıştırılması ve bunun dışındaki başka birimlere görevlendirilmemesi konusunda hassasiyet gösterilmesi hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Bakan a.
Genel Müdür V
.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET