gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI 4/B PERSONELİ SİGORTA PRİMİ KESİNTİSİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personele döner sermayeden yapılacak ek ödemenin, ilgili mevzuatı uyarınca gelir vergisi, damga vergisi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulması gerekmektedir.

19 Mart 2013 Salı 04:44

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personele döner sermayeden yapılacak ek ödemenin, ilgili mevzuatı uyarınca gelir vergisi, damga vergisi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulması
2) Sözleşmeli personele yapılacak ek ödemeden kesilecek olan sigorta prim kesintisine ilişkin olarak;
      a) Kişi sigorta payının personele yapılacak ek ödemeden kesilmesi,
     b) Sigorta primi işveren hissesinin, personelin tavan ek ödeme tutarının içerisine dahil edilmeden döner sermaye işletmelerince ayrıca ödenmesi, (sigorta primi işveren hissesinin personele yapılacak ek ödemeden kesilmemesi yani sigorta primi işveren hissesinin personele yapılacak ek ödemeden ayrı olarak kurum döner sermayesinden karşılanması gerekmektedir.)
     c) Yapılan sigorta prim kesinti ve ödemelerinden dolayı, ilgili kurum veya kuruluşun cari yıldaki döner sermaye gelirinden, Hazine payı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ve Sağlık Bakanlığı merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın kurumlarda % 50’sinin, kuruluşlarda ise %65’inin aşılmaması gerekmektedir. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET