gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME İÇİN İSTENEN BELGELER

Bakanlığımız Görevde Yükselme Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 01/09/2012 tarihinde yapılan sınavda başarılı olarak yerleştirmeye hak kazanan personelin atanmalarına esas olmak üzere istenen belgeler Taşra Teşkilatımızda İl Sağlık Müdürlüklerine, Bakanlık Merkez Teşkilatında ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel İdari ve Teknik Personel Atama birimine dilekçe ile 03-07 Aralık 2012 tarihleri arasında teslim edilmesi gerekmektedir.

29 Kasım 2012 Perşembe 15:47

 Bakanlığımız Görevde Yükselme Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 01/09/2012 tarihinde yapılan sınavda başarılı olarak yerleştirmeye hak kazanan personelin atanmalarına esas olmak üzere istenen belgeler Taşra Teşkilatımızda İl Sağlık Müdürlüklerine, Bakanlık Merkez Teşkilatında ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel İdari ve Teknik Personel Atama birimine dilekçe ile 03-07 Aralık 2012 tarihleri arasında teslim edilmesi gerekmektedir.
 
 İSTENEN BELGELER:
 
a- Sınav sonuç belgesi,
 
b- Öğrenim düzeyini belirleyen diploma veya mezuniyet belgesinin aslını ibraz etmek  şartıyla İl Sağlık Müdürlüklerince Birim Amiri tarafından onaylı sureti,
 
c- Atama için gerekli diğer belgeler (Bkz. Görevde Yükselme suretiyle atanacaklarda aranan şartlar)

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET