gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMET KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM YÖNERGESİ

11/2008 tarih ve 4362 sayılı Makam Onaylı "Performans ve Kalite Yönetimi Kursu Yönergesi" yürürlükten kaldırılmış ve yerine 01/03/2011 tarih ve 9488 sayılı Makam Onayıyla "Hizmet Kalite Standartları Eğitim Yönergesi" 01/04/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuştur

02 Mart 2011 Çarşamba 13:38
Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Eğitim Yönergesi


………….. VALİLİĞİNE
(Ġl Sağlık Müdürlüğü)
25/11/2008 tarih ve 4362 sayılı Makam Onayı ile “Performans ve Kalite Yönetimi Kursu Yönergesi" yürürlüğe konulmuş idi.
Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda sunulan sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun sağlanması, vatandaşın sağlık hizmetlerine ulaşımının kolaylaştırılması amacıyla performans, kalite ve hasta güvenliği çalışmaları yürütülmekte, bu çalışmaları değerlendirmek ve koordine etmek üzere il sağlık müdürlükleri bünyesinde il performans ve kalite koordinatörlükleri, hastanelerde ise performans ve kalite birimleri kurularak kurumsal bir yapı oluşturulmuştur.
Bakanlığımızın performans, kalite ve hasta güvenliği çalışmalarının ulaştığı nokta itibarıyla planlanan faaliyetlerin etkili bir şekilde yapılabilmesi amacıyla bu uygulamaların yaygınlaştırılarak kurum kültürünün oluşturulması ve halihazırda bu çalışmalarda görev yapmakta olan personelin uygulamalar konusunda daha donanımlı hale getirilmesi büyük önem arz etmektedir. Tüm personelin uygulamalar konusunda bilgilendirilmesi uygulamaların başarısını da arttıracaktır.
25/11/2008 tarih ve 4362 sayılı Makam Onaylı “Performans ve Kalite Yönetimi Kursu Yönergesi" yürürlükten kaldırılmış ve yerine 01/03/2011 tarih ve 9488 sayılı Makam Onayıyla “Hizmet Kalite Standartları Eğitim Yönergesi” 01/04/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır.
01/03/2011 tarih ve 9488 sayılı Makam Onaylı “Hizmet Kalite Standartları Eğitim Yönergesi” ve eklerine Bakanlığımızın www.performans.saglik.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Dr. Hasan GÜLER
Bakan a.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET