gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 4/B ALIM İŞLEMLERİ

Sağlık Bakanlığı 4/B sözleşmeli personel alımına ilişkin KPSS–2011/9 yerleştirme sonuçları 19 Aralık 2011 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanması üzerine işe başlamaya ilişkin iş ve işlemler açıklandı.

21 Aralık 2011 Çarşamba 18:37
Sağlık Bakanlığı KPSS 4/b Alım İşlemleri

 Sağlık Bakanlığı 4/B sözleşmeli personel alımına ilişkin KPSS–2011/9 yerleştirme sonuçları 19 Aralık 2011 tarihinde ÖSYM tarafındanaçıklanmıştır.

Aşağıda, başvuru ve göreve başlama işlemleri hakkında bilgiler bulunmaktadır:
1-Adayların göreve başlama işlemlerine ilişkin başvuruları; EK–2 formda belirtilen birimlerinizde oluşturulacak başvuru komisyonları tarafından, 23 Aralık 2011 - 12 Ocak 2012 tarihleri arasında alınacaktır. Adayların bu süre zarfında istenen belgelerle birlikte ilgili komisyonlara başvurmaları gerekmektedir.
2- Atama şartlarını taşıyanlardan, halen 657 sayılı Kanun, 4924 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun veya diğer mevzuata tabi olarak çalışanların, göreve başlamadan önce eski görevleriyle ilişiklerinin sona ermiş olması gerekmektedir. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar, yerleştirmeden doğan haklarını kaybedecekleri gibi haklarında ayrıca gerekli yasal işlem de yapılacaktır.
3- Yerleştirilenlerin, EK–1 Formda belirtilen belgeleri hazırlayarak, en geç 12 Ocak 2012 tarihi mesai bitimine kadar ilgili başvuru komisyonlarına teslim etmeleri gerekmektedir. 4 üncü ve 5 inci maddede belirtilen mazeret durumları hariç,başvurular şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4- Hastalık veya doğumla ilgili mazeretleri nedeniyle başvuru evraklarını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde, birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.
5- Halen askerde olmaları sebebiyle göreve başlatılamayacak durumda olanlar da, başvuru evraklarını birinci derece yakınları aracılığı ile ilgili komisyonlara teslim edebileceklerdir. Bu durumdaki adaylar, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Bakanlığımıza başvurmaları halinde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve diğer atama şartlarını da taşımaları kaydıyla; yerleştirildikleri hizmet birimlerinde, bu birimlerin kapatılmış veya başka bir birimle birleştirilmiş olması halinde yerleştirildikleri pozisyonun il veya ilçede bulunması hali öncelikle dikkate alınarak ihtiyaç bulunan hizmet birimlerinde göreve başlatılacaktır.
6- Adaylardan adlî sicil kaydı istenmeyecek, bunun yerine EK–3 dilekçede belirtilen şekilde yazılı beyan istenecektir. Başvuru komisyonları, bu beyanın doğruluğunu, adlî sicil bilgilerini verebilecek mercilerden teyit edeceklerdir.
7- Adayların, adli sicil kaydı bulunmadığına dair belge getirmeleri durumunda ise bu belgeler, başvuru tarihi itibariyle ilgili mercilerden alınmış olması kaydıyla kabul edilecektir.
8- Adayların atanma şartlarını taşıyıp taşımadıkları, ilgili başvuru komisyonları tarafından; www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlanan KPSS–2011/9 Tercih Kılavuzundaki nitelik ve şartlar ile adaylardan istenen belgeler birlikte değerlendirilmek suretiyle tespit edilecektir.
9- Atanma şartlarını haiz olduğu tespit edilenler, 5510 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli bildirimler yapılarak, göreve başlatılacak, atanma şartlarını haiz olmayan adaylara gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle yazılı bilgi verilecektir.
10- Adayların, son göreve başlama tarihi 17 Ocak 2012 Salı günüdür. Göreve başlama işlemleri bu tarihten önce tamamlananlartalep etmeleri halinde hizmet sözleşmesi imzalayarak göreve başlatılacaktır.
11- Hastalığı nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olan adaylar, bu durumlarını 17 Ocak 2012 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla, 19 Mart 2012 tarihi mesai bitimine kadar göreve başlatılabilecektir.
12- Doğumla ilgili mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar da bu durumlarını 17 Ocak 2012 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla, doğumla ilgili mazeretlerinin sona erdiği tarihten itibaren en geç iki iş günü içerisinde göreve başlatılabilecektir.
13- 3, 10, 11 ve 12 nci maddelerde belirtilen sürelerin aşılması durumunda, adaylar yerleştirmeden doğan haklarını kaybedeceklerdir.
Sağlık Bakanlığı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET