gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ İL İÇİ YER DEĞİŞİKLİKLERİNDE SON GELİŞMELER

Sağlık Bakanlığı İl İçi Yer Değişikliği Yönergesi 24.03.2015 tarihi itibariyle yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönerge İl Sağlık Müdürlüğü ile Halk Sağlığı Müdürlüğünde görev yapanları kapsamaktadır. Atama Dönemleri: Mayıs ve Kasım’dır.

31 Mart 2015 Salı 10:54
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ İL İÇİ YER DEĞİŞİKLİKLERİNDE SON GELİŞMELER

Sağlık Bakanlığı İl İçi Yer Değişikliği Yönergesi 24.03.2015 tarihi itibariyle yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönerge İl Sağlık Müdürlüğü ile Halk Sağlığı Müdürlüğünde görev yapanları kapsamaktadır. Atama Dönemleri: Mayıs ve Kasım’dır. Tercih Sıralaması: Öncelikle hizmet puanına göre, hizmet puanlarında eşitlik olması durumunda tercih sıralamasına göre, tercih sıralamasının aynı olması durumunda ise hizmet süresi fazla olana göre atama yapılacaktır. Mazeretler dışında aşağıdaki hallerde döneme bağlı kalmaksızın atama yapılabilecektir:

a.       İl merkezinden ilçe, belde ve köylere tayin talebinde bulunan personel standart ve PDC'nin uygun olması ve İl Müdürlüğü veya Müdürlükçe uygun görülmesi halinde döneme bağlı kalmaksızın naklen atama yapılabilir.

b.      Bulunduğu birimde standart fazlası olarak çalışan personelden, PDC'nin uygun olduğu birime standart fazlası personel kadar, döneme bağlı kalmaksızın naklen atama yapılabilir. Bu atamalarda atanacak personel sayısından fazla talep olması halinde hizmet puanı esas alınarak atama yapılır.

. Sağlık Mazereti : Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin sağlık durumunun, bulunduğu yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmemesi halinde tehlikeye gireceğini, üniversiteler veya Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler; döneme bağlı kalmaksızın il içerisinde yer değiştirebilirler.

. Eş Durumu Mazereti : Ulaşım koşulları dikkate alınarak Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre döneme bağlı kalmaksızın yer değişikliği yapılabilir.

. Becayiş : Aynı unvan ve branşta görev yapan personel, görev yaptığı kendi teşkilatı içerisinde standart ve PDC'nin uygun olması ve İl Müdürlüğü veya Müdürlükçe uygun görülmesi halinde döneme bağlı kalmaksızın karşılıklı olarak yer değiştirebilir.

. Resen Atama : Görev yaptığı birimde PDC'de belirlenen sayıyı aşan personelin, hizmete yeni açılan tesisler için ihtiyaç duyulan personelin, görev yapılan sağlık kuruluşunun kapanması nedeniyle çalışan personelin atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre resen ataması yapılabilir.

Yönerge Kamu Hastane Birlikleri personeli Yönerge dışı bırakılmaktadır.

K:Sağlık Sen

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET