gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI POZİSYONU İPTAL EDİLEN SÖZLEŞMELİLERİN TERCİH BAŞVURULARI

4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personelden, 1, 2, 3 ve 4 üncü hizmet bölgesindeki il’lerimizde çalışmakta iken pozisyonları iptal edilenler, anılan Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 5 ve 6 ncı hizmet bölgesindeki il’lerimizde çalışmak üzere, 16 – 18 Ocak 2012 tarihleri arasında www.yenipbs.saglik.gov.tr veyawww2.yenipbs.saglik.gov.tr internet adreslerindeki Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden tercihlerini yapabilecektir. Başvuru süresi, 18 Ocak 2012 Çarşamba günü saat 18:00’de sona erecektir.

15 Ocak 2012 Pazar 02:24
Sağlık Bakanlığı Pozisyonu İptal Edilen Sözleşmelilerin Tercih Başvuruları

 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personelden, 1, 2, 3 ve 4 üncü hizmet bölgesindeki il’lerimizde çalışmakta iken pozisyonları iptal edilenler, anılan Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 5 ve 6 ncı hizmet bölgesindeki il’lerimizde çalışmak üzere, 16 – 18 Ocak 2012 tarihleri arasında www.yenipbs.saglik.gov.tr veyawww2.yenipbs.saglik.gov.tr internet adreslerindeki Personel Bilgi Sistemi (PBS)  üzerinden tercihlerini yapabilecektir. Başvuru süresi, 18 Ocak 2012 Çarşamba günü saat 18:00’de sona erecektir.

1- Boş sözleşmeli personel pozisyonlarının birim ve unvanlara göre dağılımını gösterir liste 16 – 18 Ocak 2012 tarihleri arasında http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup pozisyonu iptal edilenler, bu listeden beş farklı tercih yapacaktır.

2- Tabip, uzman tabip, diş tabibi ve eczacı pozisyonlarına, noter tarafından kurayla; diğer pozisyonlara, sözleşmeli personelin istihdamına esas olan sınav puanı dikkate alınarak, puan üstünlüğüne göre noter tarafından yerleştirme yapılacaktır.

3- Sözleşmeli personel, görev yerinin bağlı bulunduğu il sağlık müdürü, il sağlık müdür yardımcısı, personel şube müdürü veya notere onaylattığı PBS başvuru formunu23 Ocak 2012 Pazartesi günü saat 18:00’den önce Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü’nde olacak şekilde APS veya kargo ile gönderecektir. Hiçbir durumda, elden evrak teslim alınmayacaktır. Başvuruların Bakanlığımıza ulaşıp ulaşmadığı PBS üzerinden takip edilecektir.

4- PBS üzerinden kesinleştirilmeyen, kesinleştirildiği halde süresi içinde Bakanlığımıza intikal etmeyen, başvuru sahibinin imzası olmayan, onaylanmamış başvurular ve tercih yapmayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu durumda olanların, yerleştirme ve göreve başlama işlemleri yapılmayacaktır.

5- Kura26 Ocak 2012 Perşembe günü  (yer ve saati daha sonra duyurulacaktır) noter tarafından yapılacak olup kura sonucu aynı gün http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET