gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI SHÇEK SINAVINDA BAŞARILI OLANLARIN KURA VE ATAMA İŞLEMLERİ

Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunca yetiştirilen çocuklardan Bakanlığımız taşra teşkilatında boş bulunan 340 kadroya atama yapmak amacıyla yapılan yeterlilik sınavının sonuçları http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.

10 Şubat 2011 Perşembe 13:51
Sağlık Bakanlığı SHÇEK sınavında başarılı olanların kura ve atama işlemleri

 Yapılan sınavda başarılı olduğu ilan edilen ve herhangi bir kamu kuruluşuna Devlet Memuru olarak atanmamış olanların yerleştirme işlemi 03.03.2011 tarihinde noter tarafından kura ile yapılacaktır.

Bu kapsamda;

1- Tercih işlemlerini yürütmek üzere İl Sağlık Müdürlüklerinde Personel Şube Müdürlerinin sorumluluğunda “Tercih Bürosu” oluşturulacaktır.

2- Adaylar tercihlerini; Tercih Bürolarında http://www.yenipbs.saglik.gov.trhttp://www2.yenipbs.saglik.gov.tr internet adreslerinde bulunan tercih formunu 14.02.2011-21.02.2011 tarihleri arasında aşağıdaki esaslar çerçevesinde doldurarak yapacaklardır:

a) Adaylar; 22/01/2011 tarihinde yapılan yeterlilik sınavına, hangi kadro unvanı ve branş için başvurup katıldı ise, aynı unvan ve branş için ilan edilen kadroların bulunduğu illere yerleştirilmek üzere en fazla 5 (beş) tercih yapabilecektir. Tercihlerine yerleşemeyen adaylar, genel kura işlemi ile boş kadro kalan illere yerleştirilecektir. Tercih yapmayan adayların atamaları yapılmayacaktır.

b) http://www.yenipbs.saglik.gov.trhttp://www2.yenipbs.saglik.gov.tr adreslerindeki kullanıcı işlemleri bölümünden aday huzurunda adayın kimlik bilgileri kullanılarak aday kullanıcı şifresi alınacaktır.

c) Şifre kullanılarak Kura Başvuru ve Takip İşlemleri bölümünden aday ile birlikte SHÇEK’çe yetiştirilenlerden personel alımı kurası seçilerek tercih formu doldurulup aday tarafından kontrolü yapıldıktan sonra butonu kullanılarak başvuru kaydetme işlemi yapılacaktır.

d) Başvuru kaydetme işlemini takiben atanmayı talep ettiği il tercihleri yapılarak butonu kullanılarak başvuru kesinleştirme işlemi yapılacaktır. Kesinleştirme işleminden sonra tercih başvurusu ile ilgili bütün sorumluluk adaya ait olacaktır.

e) butonu kullanılarak iki nüsha çıktısı alınan tercih formları, aday tarafından imzalanacak ve Personel Şube Müdürünce onaylanacaktır. İmzalıve onaylı bir nüsha adaya verilecek, diğer imzalı ve onaylı nüshanın ise en geç 25.02.2011 Cuma günü saat 18.00’de Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğünde olacak şekilde APS veya özel kargo şirketi ile gönderilmesi gerekmektedir. Elden evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

3- Yerleştirme işlemi; adayların yeterlilik sınavında almış oldukları puanlar ve yapmış oldukları tercihleri ile yukarıdaki açıklamalara göre 03.03.2011 tarihinde noter tarafından kura ile yapılacak, aynı tarihte http://personel.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

4-Tercih Bürolarında http://www.yenipbs.saglik.gov.trhttp://www2.yenipbs.saglik.gov.tr internet adreslerinden yapılmayan, aday tarafından imzalanarak ve Personel Şube Müdürlerince onaylanmayan tercih formları ve yukarıdaki açıklamalara uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Kura ile yerleştirmesi yapılan adaylar atamaya esas alınacak olan;

a) Öğrenim durumuna ilişkin diploma aslı veya noter onaylı sureti, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde ilgili kurumlarca verilen ve daha sonra diploma veya örneğiyle değiştirilebilen belgenin aslı veya noter onaylı sureti,

b) Görevini yapmasına engel olabilecek “akıl ve ruh sağlığı yerindedir.” İfadeli sağlık raporu (Resmi Onaylı tek hekim raporu da geçerlidir.),

c) “Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur” ifadeli son 6 (Altı) ay içerisinde alınmış Savcılık Belgesi (Sabıka kaydı),

d) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinin aslı,

e) İkametgâh İlmühaberi,

f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

g) 2 adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5 x 6 cm abadında),

h) Mal Bildirim Beyannamesi (Kırtasiyelerden temin edilebilir.),

belgelerinin;

- Sağlık Memuru, Hemşire ve Ebe kadrolarına atanacaklar için, Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü C Blok 1. Kat Yardımcı Sağlık Personeli Atama Şube Müdürlüğüne,

- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Mimar, Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Gassal kadrolarına atanacaklar için, Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü C Blok 5. Kat Genel İdare Hizmetleri ve Yüksek Öğrenimli Personel Atama Şube Müdürlüğüne,

11/03/2011-18/03/2011 tarihleri arasında elden teslimini sağlayacaklardır. Posta veya kargo ile belge teslimi kabul edilmeyecektir.

Atama işlemleri, adayların atamaya esas belgelerinin Bakanlığımızca incelenmesinden sonra yapılacaktır. İnceleme aşamasında atanma için gerekli şartları taşımadığı anlaşılanların atamaları yapılmayacak, sehven atananların atamaları bilahare iptal edilecektir.

İrtibat Tel: Genel İdare Hizmetleri-Teknik Hizmetler-Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki Kadrolara Atanacaklar İçin Tel: 0312 585 17 60 - 17 63

Sağlık Hizmetleri-Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfındaki Kadrolara Atanacaklar İçin Tel: 0312 585 16 75- 16 84

İLANEN DUYURULUR

GENELGE

Konu : SHÇEK’te Yetiştirilenlerden

Personel Alımı Yerleştirme

Kurası ve Atama İşlemleri.

................................... VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğüne)

Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunca yetiştirilen çocuklardan Bakanlığımız taşra teşkilatında boş bulunan 340 kadroya atama yapmak amacıyla yapılan yeterlilik sınavının sonuçları http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir. Yapılan sınavda başarılı olduğu ilan edilen ve herhangi bir kamu kuruluşuna Devlet Memuru olarak atanmamış olanların yerleştirme işlemi 03.03.2011 tarihinde noter tarafından kura ile yapılacaktır.

Bu kapsamda;

1- Tercih işlemlerini yürütmek üzere İl Sağlık Müdürlüklerinde Personel Şube Müdürlerinin sorumluluğunda “Tercih Bürosu” oluşturulacaktır.

2- Adaylar tercihlerini; Tercih Bürolarında http://www.yenipbs.saglik.gov.trhttp://www2.yenipbs.saglik.gov.tr internet adreslerinde bulunan tercih formunu 14.02.2011-21.02.2011 tarihleri arasında aşağıdaki esaslar çerçevesinde doldurarak yapacaklardır:

a) Adaylar; 22/01/2011 tarihinde yapılan yeterlilik sınavına, hangi kadro unvanı ve branş için başvurup katıldı ise, aynı unvan ve branş için ilan edilen kadroların bulunduğu illere yerleştirilmek üzere en fazla 5 (beş) tercih yapabilecektir. Tercihlerine yerleşemeyen adaylar, genel kura işlemi ile boş kadro kalan illere yerleştirilecektir. Tercih yapmayan adayların atamaları yapılmayacaktır.

b) http://www.yenipbs.saglik.gov.trhttp://www2.yenipbs.saglik.gov.tr adreslerindeki kullanıcı işlemleri bölümünden aday huzurunda adayın kimlik bilgileri kullanılarak aday kullanıcı şifresi alınacaktır.

c) Şifre kullanılarak Kura Başvuru ve Takip İşlemleri bölümünden aday ile birlikte SHÇEK’çe yetiştirilenlerden personel alımı kurası seçilerek tercih formu doldurulup aday tarafından kontrolü yapıldıktan sonra butonu kullanılarak başvuru kaydetme işlemi yapılacaktır.

d) Başvuru kaydetme işlemini takiben atanmayı talep ettiği il tercihleri yapılarak butonu kullanılarak başvuru kesinleştirme işlemi yapılacaktır. Kesinleştirme işleminden sonra tercih başvurusu ile ilgili bütün sorumluluk adaya ait olacaktır.

e) butonu kullanılarak iki nüsha çıktısı alınan tercih formları, aday tarafından imzalanacak ve Personel Şube Müdürünce onaylanacaktır. İmzalı veonaylı bir nüsha adaya verilecek, diğer imzalı ve onaylı nüshanın ise en geç 25.02.2011 Cuma günü saat 18.00’de Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğünde olacak şekilde APS veya özel kargo şirketi ile gönderilmesi gerekmektedir. Elden evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

3- Yerleştirme işlemi; adayların yeterlilik sınavında almış oldukları puanlar ve yapmış oldukları tercihleri ile yukarıdaki açıklamalara göre 03.03.2011 tarihinde noter tarafından kura ile yapılacak, aynı tarihte http://personel.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

4- Tercih Bürolarında http://www.yenipbs.saglik.gov.trhttp://www2.yenipbs.saglik.gov.tr internet adreslerinden yapılmayan, aday tarafından imzalanarak ve Personel Şube Müdürlerince onaylanmayan tercih formları ve yukarıdaki açıklamalara uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Kura ile yerleştirmesi yapılan adaylar atamaya esas alınacak olan;

a) Öğrenim durumuna ilişkin diploma aslı veya noter onaylı sureti, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde ilgili kurumlarca verilen ve daha sonra diploma veya örneğiyle değiştirilebilen belgenin aslı veya noter onaylı sureti,

b) Görevini yapmasına engel olabilecek “akıl ve ruh sağlığı yerindedir.” İfadeli sağlık raporu (Resmi Onaylı tek hekim raporu da geçerlidir.),

c) “Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur” ifadeli son 6 (Altı) ay içerisinde alınmış Savcılık Belgesi (Sabıka kaydı),

d) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinin aslı,

e) İkametgâh İlmühaberi,

f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

g) 2 adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5 x 6 cm abadında),

h) Mal Bildirim Beyannamesi (Kırtasiyelerden temin edilebilir.),

belgelerinin;

- Sağlık Memuru, Hemşire ve Ebe kadrolarına atanacaklar için, Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü C Blok 1. Kat Yardımcı Sağlık Personeli Atama Şube Müdürlüğüne,

- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Mimar, Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Gassal kadrolarına atanacaklar için, Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü C Blok 5. Kat Genel İdare Hizmetleri ve Yüksek Öğrenimli Personel Atama Şube Müdürlüğüne,

11/03/2011-18/03/2011 tarihleri arasında elden teslimini sağlayacaklardır. Posta veya kargo ile belge teslimi kabul edilmeyecektir.

Atama işlemleri, adayların atamaya esas belgelerinin Bakanlığımızca incelenmesinden sonra yapılacaktır. İnceleme aşamasında atanma için gerekli şartları taşımadığı anlaşılanların atamaları yapılmayacak, sehven atananların atamaları bilahare iptal edilecektir.

Bilgilerinizi ve uygulamanın özenle yapılmasını önemle rica ederim.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET