gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DÖNER SERMAYE SORUNU MECLİSE TAŞINIYOR

Türk Sağlık Sen Çorum Şube Başkanı Fatih Gök, TBMM'de bütçesi görüşülen Sağlık Bakanlığının önümüzdeki 1 yılını belirleyecek bu önemli süreçte Türk Sağlık-Sen olarak sağlık çalışanlarının en önemli sorununu, döner sermayeleri gündeme taşıyacaklarını belirtti.

17 Aralık 2012 Pazartesi 11:50

 

"SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DÖNER SERMAYE SORUNU MECLİSE TAŞINIYOR"
Türk Sağlık Sen Çorum Şube Başkanı Fatih Gök, TBMM'de bütçesi görüşülen Sağlık Bakanlığının önümüzdeki 1 yılını belirleyecek bu önemli süreçte Türk Sağlık-Sen olarak sağlık çalışanlarının en önemli sorununu, döner sermayeleri gündeme taşıyacaklarını belirtti.
Haksızlıkları ve adaletsizlikleri ile sağlık çalışanlarının kâbusu olan performansa dayalı döner sermaye sisteminde artık bir düzenleme yapılmasının şart olduğunu ifade eden Gök, "Hekimler ile diğer sağlık çalışanları arasında bir uçurum açan, aynı işi yapan, aynı kadroda bulunan çalışanlar arasında bile ayrımcılık yaparak çalışma barışını bozan, işyerinde huzur bırakmayan ve herkesin birbirinin aldığı döner sermaye miktarını konuşmasına neden olan bu sistem mutlaka yeniden elden geçirilmelidir. Sağlık çalışanlarının ek ödemelerinde uğradıkları bir diğer haksızlıkta gelir vergisi alınmasıdır. Kamuda hiç kimsenin ek ödemesinden gelir vergisi alınmazken sağlık çalışanlarının ek ödemelerinden gelir vergisi alınmaktadır. Bu haksızlığın mutlaka ortadan kaldırılması gereklidir.
Ayrıca 4/C'lilere döner sermaye verilmemesi gibi bir durumda kabul edilemez. Zaten düşük ücretle çalışan bu kamu çalışanlarının da döner sermaye hakkıdır; mutlaka ödenmelidir" dedi. Sağlık çalışanlarının, çalışma hayatları boyunca gelirlerinde belli bir artışa neden olan döner sermayelerin, emekliliğe yansıtıl maması nedeniyle emeklilikte mağdur edildiklerini dile getiren Gök, " Çalışanlar adeta yoksullukla karşı karşıya bırakılmaktadır. Türk Sağlık-Sen olarak gerçekleştirdiğimiz bir ankete sağlık çalışanlarının sadece yüzde l'nin emekli maaşları ile ihtiyaçlarının tamamını karşılayabileceğini düşünmesi olayın vahametini anlatmaya yeterlidir. Sağlık çalışanları geçinememe korkusuyla emekli olamamakta ya da emekli olup rahat bir yaşam sürmek yerine ne yazık ki evine ekmek götürmek için yeni bir işte çalışmaya mecbur kalmaktadır. Emeklilikte bizleri sefalete götüren bu durum mutlaka düzeltilmelidir. Makul bir düzeyde döner sermaye ek ödemeleri emekliliğe yansıtılmalıdır. Bu konudaki teklifimizde sabit ek ödeme miktarlarının tamamı emekliliğe yansıtılmasıdır. Böylelikle emeklilikte sağlık çalışanları için bir çile olmaktan çıkmış olacaktır. Döner sermaye ek ödemeleri konusundaki taleplerimizin gerçekleşmesi için Türk Sağlık-Sen Genel Merkezi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu konuda sendikamızın hazırladığı rapor kendilerine sunulmuştur. Ayrıca görüşmelerde kamu hastane birliklerine geçişle çalışanların yaşadıkları mağduriyetlerde ve uğradığı haksızlıklarda dile getirilmiştir. Siyasiler bu konudaki taleplerimizin haklı olduğu konusunda fikir beyan etmişler ve çalışma yapacaklarını kaydetmişlerdir. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdag'da 10 yıllık bakanlık süresince emeklilik ile ilgili düzenlemeyi yapamadığını belirtmiştir. Yani döner sermaye ek ödemeleri konusunda yaşanılan mağduriyetler konusunda böylesine bir fikir birliği varken yapılması gereken iş bu sorunları çözmektir. TBMM'ye bu hafta içerisinde Sağlık Bakanlığı ile ilgili yeni bir yasa gönderilmiştir. Söz konusu yasaya 400 bin sağlık çalışanının bu taleplerine çözüm getirecek yasal düzenlemelerde eklenebilir. Siyasi iradeden bu yönde bir adım bekliyoruz. Bu konuda sendika olarak girişimlerimizi sürdüreceğiz. Türk Sağlık-Sen olarak mücadeleye devam edeceğiz. Döner sermaye ek ödemelerindeki sorunları mutlaka çözeceğiz" ifadelerini kullandı.
TEK YILDIZ

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET