gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TAYİNLERİ SINIRLANDI

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile birlikte sağlık çalışanlarının tayinlerine sınırlama geldi. Genelgeye göre sağlık personelinin Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu illerini kapsayan 1, 2, 3 ve 4. hizmet bölgelerinin C ve D hizmet gruplarında görev yapan personel, sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerini kapsayan 5 ve 6. hizmet bölgelerindeki C ve D hizmet grubu illerine tayin isteyebilecek.

19 Eylül 2011 Pazartesi 08:42
Sağlık çalışanlarının tayinleri sınırlandı

Yapılan bu yeni düzenleme ile tayinler Doğu ve Güneydoğu illeri ile sınırlanacak.

Düzenleme yönetmelik hükmüne aykırı
Bu kapsamın dışında kalan alt bölgeye yapılacak olan tayin taleplerinde ise illerdeki kadroların doluluk oranlarına bakılacak. Döner sermaye kadrolarında çalışanların il içi nakil talepleri ise valilikler tarafından karara bağlanacak. Yapılan bu değişiklikten sonra Türk Sağlık-Sen tarafından söz konusu düzenleme ile getirilen bu sınırlamanın kaldırılması için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı. Yapılan başvuruda çalışanların haklarının kullanımına kısıtlama getirildiği belirtildi. Başvuruda yönetimin tek yanlı iradesi ile yaptığı düzenlemelerle getirilen kuralların, yönetimin yine tek yanlı iradesi ile değiştirilmesinde, hukuk devleti ilkelerine uyulması gerektiğine dikkat çekildi. Yönetmelik hükmüne aykırı olarak düzenlenen söz konusu uygulamadan bir an önce vazgeçilmesi istendi. Gerekirse hukuki yolları kullanırız Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Türk Sağhk-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Alt bölgelere tayinde atama ve nakil yönetmeliğine aykırı olarak yapılan bu sınırlandırma hem mevzuata aykırı hem de çalışanları mağdur edecek bir düzenlemedir. Türk SağhkSen olarak bu yanlıştan dönülmesi için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yaptık. Umarız bu düzenlemeden geriye dönülür. Aksi takdirde bu haksızlığın önüne geçmek için hukuki yollara başvuracağız" diye konuştu.
Aydınlık

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET