gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK MESLEKLERİ İLE İLGİLİ YASA TASARISI HAZIRLIYORUZ

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, psikologların muayenehanelerinin kapatılması ile ilgili gündeme gelen sorunun çözümü için sağlık meslekleriyle ilgili yasa tasarısı hazırladıklarını açıkladı.

25 Aralık 2010 Cumartesi 12:20
Sağlık Meslekleri ile ilgili Yasa Tasarısı hazırlıyoruz

 1 -2 ay içinde yasa tasarısının Bakanlar Kuruluna getirileceğmi belirten Akdağ, bu süre zarfında psikologların muayenehanelerinin kapatılmaya devam edileceğini söyledi. Bakan Akdağ, Çalışma Bakanhğı'nda 'Türkiye'de Meslek Hastalıklan'mn Teşhisi' konulu programın ardından sorulan cevapladı. Psikologların muayenehanelerinin kapatılmasıyla ilgili soruya Akdağ, "Psikologlarımızın haklı olduğu bir taraf var. Mutlaka psikologlarını da içine alan tıp mesleklerinin meslek yasasını hazırlamamız lazım. Buna son 1,5 senedir yoğun şekilde çalışıyoruz. Bazı sorunlu alanlar olduğu için üerleme olmadı. Hem psikologlarımız hem fizyoterapistlerimiz için bunları içine alan sağlık meslekleriyle ilgili yasa tasarımızı en kısa sürede Bakanlar Kuruluna takdim edeceğiz. Bunu 1 -2 ay içinde Bakanlar Kuruluna getireceğiz." cevabım verdi. Bir taraftan psikologların önünü açmak, diğer taraftan da bazı meslek sahiplerinin hekim gibi çalışmasını engelleyecek tedbirleri almak gerektiğim kaydeden Akdağ, bunu söz konusu yasayla gerçekleştireceklerini dile getirdi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET