gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK PERSONELİ NÖBET DİRENİŞİNDE SULAR ISINIYOR

Sağlık Bakanlığı birinci basamak Aile Sağlık ile Toplum Sağlık Merkezleri sağlık çalışanları Cumartesi günleri fazla çalışma uygulamalarına karşı çalışanlar Türk Tabipler Birliği öncülüğünde mücadeleye devam kararı aldı.

25 Ocak 2015 Pazar 06:36
SAĞLIK PERSONELİ NÖBET DİRENİŞİNDE SULAR ISINIYOR

SAĞLIK PERSONELİ NÖBET DİRENİŞİNDE SULAR ISINIYOR


Sağlık Bakanlığı birinci basamak Aile Sağlık ile Toplum Sağlık Merkezleri sağlık çalışanları Cumartesi günleri fazla çalışma uygulamalarına karşı çalışanlar Türk Tabipler Birliği öncülüğünde mücadeleye devam kararı aldı. 

TTB Genel Merkezi’nde 18 Ocak 2015 tarihinde yapılan toplantı sonucunda;

1.Birinci basamak çalışanlarının Cumartesi günleri fazla çalışmaya karşı sürdürdükleri mücadele sonuç alınana dek sürdürülmesi,

2.Örgütlerin ortak davranma ve birlikteliğin daha da güçlendirilmesi,

3.Fazla ve esnek çalışma dayatmasına karşı sürdürülen mücadele için tüm çalışanların bu direnişe destek olması,

4.Ayrıca halkın birinci basamak çalışanlarının yaşadığı sorunları, sağlık hizmet sunumundaki yaşananları bilmesi bakımından siyasi partilere, gazetecilere, sendikalara, derneklere, halkın temsilcilerine ulaşılması,

5.Çalışanların ve halkın daha çok ilgisini çekebilmek amacıyla kısa filmlerin, dikkat çekici afişlerin yapılmasının, WhatsApp gruplarının oluşturulmasının, sosyal medyanın daha fazla kullanılması,

6.Sağlık çalışanlarına sendikal örgütlenmenin ihtiyacı ve güvence olduğu, İş yasasında da olduğu gibi 8 saatlik iş gününe sahip çıkılması gerektiği, yeni açılan tıp fakülteleriyle bir süre sonra işsiz hekimler oluşacağı,

7.Sağlığın her alanında başta performansa karşı mücadele yürütmenin önemli olduğu, 

8.Uyarı grevinin örgütler tarafından değerlendirilmesi,

Kararı alınmıştır. 


Bu karar ile TTB birinci basamak sağlık personeli nöbet eylemlerinin yaygınlaştırılarak sonuç alınıncaya kadar mücadeleye devam dedi. 


K:TTB

Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET