gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK PERSONELİ VE HİZMETLERİ "ZİYARETLERLE" DENETLENECEK

Sağlık Bakanlığı gönderdiği yazı ile yöneticilerden oluşan gruplarla hastaneleri ziyaret edecek.

17 Şubat 2015 Salı 08:29
SAĞLIK PERSONELİ VE HİZMETLERİ

Yazıda; Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sunulan sağlık hizmetlerini iyileştirmek, kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunumunu sağlamak ve hasta memnuniyetini artırmak için sağlık tesislerimizde tedavi gören hastaların, sağlık sunumu ve sağlık sistemi hakkındaki duygu ve düşüncelerinin bilinmesi, sunulan hizmetlerle ilgili beklentilerin öğrenilmesi amacıyla aşağıda ünvanları belirtilen personel tarafından sağlık kurumlarından hizmet alanlara yönelik ziyaretlerinin yapılması uygun görüldüğü ifade edildi.
Sağlık kurumlarından hizmet alanların ziyaret faaliyetleri kapsamında;
1- Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Merkez Teşkilatlarında; Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Kurum Başkanı, Denetim Hizmetleri Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, 1.Hukuk Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Genel Müdür Yardımcısı, Kurum Başkan Yardımcısı ve Daire Başkanı,
2- İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde; İl Sağlık Müdürü, İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Başhekim ve Başhekim Yardımcısı; İlçe Sağlık Müdürlüğünde İlçe Sağlık Müdürü, Şube Müdürü,
3- Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde; Halk Sağlığı Müdürü, Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Başhekim, Hastane Müdürü ve Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı,
4- Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve bağlı birimlerinde; Genel Sekreter, Tıbbi Hizmetler Başkanı, İdari Hizmetler Başkanı, Mali Hizmetler Başkanı, Hastane Yöneticisi, Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Müdür ve Müdür Yardımcısı unvanlarında
çalışan personel görevlendirildi.
Sağlık kurumlarından hizmet alanların ziyaretlerinde elde edilen geri bildirimler ile sağlık kurum ve kuruluşlarımızın sağlık hizmeti sunumuna yönelik değerlendirmeler yapılarak üst yönetime ve politika yapıcılarının kararlarına destek olunması istenildi.
Ziyaretler, sağlık kurumlarından hizmet alanlara yönelik olup ayda en az on kişiyi kapsayacak şekilde planlanacaktır. İlgili personel tarafından hizmet alanların ziyareti yapıldıktan sonra kurumlarında "ilgileniyoruz.saglik.gov.tr" adlı internet adresinden kendilerine tanımlanan kullanıcı adı ve şifresi ile ziyarete ait veri girişlerinin yapılması gerekmektedir. Bakanlığa fiziki evrak gönderilmemesi istenildi. İntikal edilen veriler, Bakanlığın İl Koordinasyon Biriminde değerlendirilerek düzeltici faaliyetler ilgili birimler tarafından yapılacağı belirtildi.
kamudanhaberler,17.02.2015

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET