gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK PERSONELİNE ÜST ÖĞRENİM ZAM VE TAZMİNAT ÖDEME KOLAYLIĞI GELDİ

Sağlık Bakanlığı sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfına dahil kadrolarda görev yapmakta olan personelin bitirmiş oldukları üst öğrenimlerin farklı bir programda olmakla birlikte anılan sınıflara dahil kadrolara atanılabilecek herhangi bir mesleki sağlık ve mesleki tekniğe ilişkin üst öğrenim olması halinde Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmüne istinaden bitirilen üst öğrenim için öngörülen zam ve tazminatın ödenmesine başladı.

29 Temmuz 2014 Salı 18:16
SAĞLIK PERSONELİNE ÜST ÖĞRENİM ZAM VE TAZMİNAT ÖDEME KOLAYLIĞI GELDİ

Sağlık Bakanlığı Maliye Bakanlığından aldığı görüş doğrultusunda üst öğrenim zam ve tazminatı elde etmede kolaylık sağlandı.


Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfına dahil kadrolarda görev yapmakta olan personele mesleki üst öğrenim mezunu olmaları halinde mezun olunan bölüm için öngörülen zam ve tazminatların ödenip ödenemeyeceği konusu ile ilgili Maliye Bakanlığı;


657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın ve 160 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin ilgili hükümleri muvacehesinde, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfına dahil kadrolarda görev yapmakta olan personelin söz konusu hizmet sınıfına atanılabilecek herhangi bir mesleki üst öğrenimi bitirmeleri halinde, kariyerleri için öngörülen zam ve tazminatın ödenmesinde, bitirilen üst öğrenimin "kadro göreviyle ilgili olması", "kurumun görev alanıyla ilgili olması" veya "mevcut mesleki öğrenimin program ve bölüm bazında devamı mahiyetinde bir üst öğrenim olması" gibi şartların aranmasına gerek bulunmadığı, sadece bulunulan hizmet sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli görülmesi gerektiği yönünde görüş bildirilmiştir.


Yukarıda belirtilen görüş çerçevesinde, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfına dahil kadrolarda görev yapmakta olan personelin bitirmiş oldukları üst öğrenimlerin farklı bir programda olmakla birlikte anılan sınıflara dahil kadrolara atanılabilecek herhangi bir mesleki sağlık ve mesleki tekniğe ilişkin üst öğrenim olması halinde Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmüne istinaden bitirilen üst öğrenim için öngörülen zam ve tazminatın ödenmesi gerekmektedir.


SAĞLIK BAKANLIĞI YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET