gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK’DA EK ÖDEME KİMSEYİ TATMİN ETMİYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık faturası inceleyen sağlık personeli ile sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dâhil diğer personele verilen ek ödeme sağlık personeli kendi içinde ve sağlık personeli dışında olup ta fatura işleriyle görevlendirilen diğer personel arasında yakınmalara neden olmaktadır. Türk Büro Sen konuyu Danıştay’a taşıdı.

10 Temmuz 2014 Perşembe 12:24
SGK’DA EK ÖDEME KİMSEYİ TATMİN ETMİYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık faturası inceleyen sağlık personeli ile sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dâhil diğer personele verilen ek ödeme sağlık personeli kendi içinde ve sağlık personeli dışında olup ta fatura işleriyle görevlendirilen diğer personel arasında yakınmalara neden olmaktadır. Türk Büro Sen konuyu Danıştay’a taşıdı.
Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez ve Taşra teşkilatı kadrolarında bulunup, sağlık harcamalarına esas olan fatura ve reçetelerin incelenmesi işlerinde ve kurum sağlık kuruluşlarında çalışan ve Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün genel idare hizmetleri sınıfına ait kadrolara asaleten veya vekâleten atanan tabip, diş tabibi ve eczacı personele yapılacak ek ödemeye ilişkin “Sosyal Güvenlik Kurumu Ek Ödeme Usul ve Esasları” 05.06.2014 tarihinde yürürlüğe girdi.
Türk Büro-Sen olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu Personeline Yapılacak Ek Ödemenin Usul ve Esaslarının 5502 sayılı yasaya aykırı olarak yürürlüğe girmesi nedeniyle şekil yönünden hukuka aykırı olması ve 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 8’inci maddesinin başta Anayasa olmak üzere 657 Sayılı Kanun ve sair mevzuata aykırı olması nedeniyle Danıştay 11. Dairesi'nde 2014/2974 Esas numarası ile dava açtı.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET