gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ŞUA İZNİ SAĞLIK PERSONELİNE VERİLME USULÜ

Şua izninde sağlık personeline yöneticitakdir yetkisini izin tarihi bakımından kullanabilecek ve izin sadece riske maruz kalma aranacaktır.

26 Aralık 2012 Çarşamba 11:59

Sağlık Bakanlığı 10 Aralık 2012 tarihinde bir genel yazı ile; "l)Sürekli olarak denetimli alanlarda çalışanların ve ayrıca bu alanlar dışında olup da görevi gereği sürekli ve fiilen radyasyon kaynaklarıyla çalışan ve toplum üyesi kişiler için belirtilen doz sınırlarının üzerinde radyasyona maruz kalma olasılığı olan radyasyon görevlilerinin şua izinlerinin ilgili amirin uygun gördüğü tarihte, sağlık hizmeti sunumunda aksamalara mahal verilmeden bir program dahilinde yıl içerisinde kullandırılması," toplum üyesi kişiler için belirtilen doz sınırlarının üzerinde radyasyona maruz kalma olasılığı olan ( bir önceki yazıda bu toplum üyesi kişiler için belirtilen doz sınırlarının üzerinde radyasyona maruz kalınıp kalınmadığı şeklindeydi) olarak belirtilmiş ve daha önceki yazıda anlaşılan amirin şua izininin verilip verilmeyeceğine karar vermede değil sadece şua izinlerinin tarihi ile ilgili bir takdir yetkisi olduğu açıkça ifade edilmiştir.

27 Kasım 2012 tarihli Şua izinleri ve fiili hizmet süresi zamım hakkında genel yazı için tıklayınız.
10 Aralık 2012 tarihli Şua izinleri ve çalışan güvenliği bakımından alınması gereken tedbirler yazısı için tıklayınız.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET