gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TAM GÜN UYGULAMASI GENELGESİ

Anayasa Mahkemesi'nin, öğretim üyelerine muayenehanelerini kapatma şartı geçiren Tam Gün düzenlemesiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararından sonra Sağlık Bakanlığı da yeni yol haritasını belirledi. Halen muayenehanesi bulunan veya özel sağlık kuruluşlarında da çalışan öğretim üyeleri, çalışmalarına devam edecekler. Ancak bu konularda yeni izin verilmeyecek.

19 Nisan 2014 Cumartesi 17:25
TAM GÜN UYGULAMASI GENELGESİ

Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda "Tam Gün Yasası" olarak bilinen düzenlemeyle getirilen "tıp fakültelerindeki öğretim üyelerinin muayenehanelerinin 18 Nisan'a kadar kapatılmasını" öngören hükümlerin yürürlüğünü durdurdu. Sağlık Bakanlığının yayımladığı genelgeyle, "Tam Gün" düzenlemesini içeren yasanın yayımlandığı 18 Ocak 2014 tarihi itibarıyla 2955 ve 2547 sayılı Kanunlara tabi Müezzinoğlu karan değerlendirdi Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, tüm gün yasası hakkında verilen durdurma kararı ile ilgili olarak, "Muayenehanelerin kapatılması ile ilgili uç aylık süre konusunda yürütmesi durduruldu. Diğer kısımlar hakkında herhangi bir sıkıntılı süreç yok. Genelini görüştükten sonraki karar sürecini bekleyeceğiz." dedi. görev yapanlardan serbest meslek faaliyetinde bulunanlar veya özel kuruluşlarda çalışanların faaliyetlerini üç ay içerisinde sona erdirmeleri istenmiş, sona erdirmeyenlerin üniversite ile ilişiklerinin kesileceği bildirilmişti. CHP, 6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bu düzenlemeleri içeren maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. Başvurunun ilk incelemesini yapan Yüksek Mahkeme, Yasa'nın, mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunan veya özel kuruluşlarda çalışan öğretim üyelerine, üç ay içinde bu faaliyetlerini sona erdirmelerini öngören 14 ve 19. maddelerinin yürürlüğünü durdurdu. Anayasa Mahkemesi, belirleyeceği bir tarihte başvuruyu esastan görüşecek. Yürütmesi durdurulan maddeler .MADDE 14- 2547 sayılı Kanun'a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. "Geçici Madde 64- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunmakta veya özel kuruluşlarda çalışmakta olan öğretim üyeleri, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde bu faaliyetlerini sona erdirir; bu süre içerisinde sona erdirmeyen öğretim üyelerinin üniversiteyle ilişikleri kesilir." .MADDE 19- 2955 sayılı Kanun'a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. "Geçici Madde 11- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunmakta veya özel kuruluşlarda çalışmakta olan öğretim üyeleri, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde bu faaliyetlerini sona erdirir; bu süre içerisinde faaliyetlerini sona erdirmeyen öğretim üyeleri istifa etmiş sayılır."
MEDİMAGAZİN

Anayasa Mahkemesi'nin, öğretim üyelerine muayenehanelerini kapatma şartı geçiren tam Gün düzenlemesiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararından sonra Sağlık Bakanlığı da yeni yol haritasını belirledi. Halen muayenehanesi bulunan veya özel sağlık kuruluşlarında da çalışan öğretim üyeleri, calısmalanna devam edecekler. Ancak bu konularda yeni izin verilmeyecek. 
Sağlık Bakanlığı Müstesarı Nihat Tosun imzasıyla sağlık kuruluşlarına gönderilen genelgede, 13 Ocak 2014 tarihi itibariyle muayanehanesi olan veya özel sektörde de çalışan öğretim üyeleri için üç aylık bir geçiş süreci getirildiği vurgulandı. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin ilgili maddelerin yürütmesini durdurduğu hatırlatılan genelgede, bu nedenle de muayanehanesi olan veya özel sektörde de çalışan öğretim üyeleri için 'su anda' kısıtlama yapılamayacağı vurgulandı. 
Genelgeye göre. halen muayenehanesi olan veya özel sektörde de çalışan öğretim üyeleri için yeni bir düzenleme yapılana veya Anayasa Mahkemesi esastan karar verene kadar mevcut koşullar geçerli olacak. 
Öğretim üyeleri muayenehanesini kapatmak zorunda kalmayacak, özel sektördeki çalışmalarına da devam edecek. Bu konularda yeni izin ise verilmeyecek. Muayenehane açmak veya özel sektörde de çalışmak için başvuran öğretim üyeleri için yeni kurallar geçerli olacak. 
Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer ise bakanlığın genelgesinden bir gün önce Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunmuş ve 13 Nisan'da öğretim üyelerinin özel muayenehanelerinin kapatılmasını istemişti. Prof. Dr. Tuncer, öğretim üyelerine tercih yapmaları çağrısında bulunmuştu. 
RADİKAL

2014-15 Tam Gün Yasası Uygulaması   tıklayınız

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET