gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÜÇ BİNE YAKIN MUAYENEHANE, STANDARTLARI SAĞLAYAMADI

Sağlık Bakanlığı'nın, muayenehanelere yeni standartlar getiren yönetmeliğinin hükümleri 4 Ağustos 2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Üç bine yakın muayenehane, standartları sağlayamadı.

23 Haziran 2011 Perşembe 11:29
ÜÇ BİNE YAKIN MUAYENEHANE, STANDARTLARI SAĞLAYAMADI

 Sağlık Bakanlığı'run, muayenehanele: re yeni standartları sağlamak için Ayak. ta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuaıluşlan Yönetmeligi'nde verdiği bir yıllık süre 4 Agustos'ta doluyor. Yönetmelik ile muayenehanelerde en az 16 metrekare kullanım alam, kapı aralıklannın 110 cm genişliğinde yapılması ve koridor genişliklerinin en az iki metre olması gibi şartlar aranıyor. Ancak 3 bine yakın muayenehanenin, aranan şartlan karşılayamadığı belirtiliyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB), yönetmeliğin acilen iptalini istiyor. Birlik, Türkiye'deki binalarla bu şartlann yerine getirilmesinin imkânsız olduğunu savunuyor. Bu şartlann muayenehanelere kilit vuıulması anlamını taşıdığı değerlendirmesini yapıyor.

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Sencan ise muayenehaneleri kapatmak gibi bir hedeflerinin olmadığını söylüyor: "Sadece deprem ve yangın yönetmeliği uygulamalan ile engelli vatandaşlan rahatlatacak düzenlemelerin hayata geçirilmesini istiyoruz." Yönetmeliğin acilen iptalini isteyen TTB Merkez Konseyi üyesi Arzu Erbilici, yönetmelikteki değişikliklerin gerçekleştirilmesinin imkânsız olduğunu belirtiyor. Doktorların serbest meslek icra etme haklannın ellerinden alındığını iddia eden Erbilici, "Bu şekilde muayenehanelerin fiilen kapanması söz konusudur. Aynca yeni muayenehane açılması da merkezi olarak Sağlık Bakanlıgı'nın iznine tabi kılınmaktadır." diyor. Bilici, muayenehanelerin açılması ve denetlenmesinin tabip odalannın ve uzmanlık derneklerinin görüşü doğrultusunda, yeni bir yönetmedikle düzenlenmesinde ısrarlı. Sağlık Bakanlığı ise geri adım atma konusunda isteksiz.

YÖNETMELİKTE İSTENEN BAZI ŞARTLAR

Yönetmelikte hasta bekleme salonu kullanım alanının en az 20 metrekare olması şart koşuluyor. İkiden fazla her bir muayene odası için de 5 metrekare ilave bekleme alanı oluşturulması isteniyor. Düzenleme ile muayenehanede 8 metrekare hekim çalışma alanı ve 8 metrekare hasta muayene alanı olmak üzere en az 16 metrekare kullanım alam öngörülüyor. Aynca muayenehanelerde kapı aralıklarının sedye ve tekerlekli sandalye geçişi için en az 110 santimetre olması gerektiği vurgulanıyor. Bakanlık, altı ayda asgari bir defa muayenehaneleri şartlan karşılama konusunda denetleyecek. Buna göre muayenehanelere uygunluk belgesi verilecek. Uygunluk belgesi almayan muayenehanelerin faaliyetleri valilikçe durdurulacak.

CAĞLAR AVCI İSTANBUL ZAMAN

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET