gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÜNİVERSİTE HOCA İLAVE ÜCRETİ ASGARİ ÜCRETİN 2 KATI

Kamu idaresindeki yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca belirlenmiş sağlık hizmetleri bedeline ek olarak alınabilecek ilave ücret açıklandı.

17 Ocak 2014 Cuma 05:14
ÜNİVERSİTE HOCA İLAVE ÜCRETİ ASGARİ ÜCRETİN 2 KATI

Karar Sayısı : 2014/5797

Kamu idaresindeki yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca belirlenmiş sağlık hizmetleri bedeline ek olarak alınabilecek ilave ücretin belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 7/10/2013 tarihli ve 396 sayılı yazısı üzerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/1/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.


2/1/2014 TARİHLİ VE 2014/5797 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) Kamu idaresindeki yükseköğretim kurumlarına ait sağlıkhizmeti sunucularında öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzatverilen sağlık hizmetleri için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca belirlenmişsağlık hizmetleri bedelinin, bir defada asgari ücretin iki katını geçmemeküzere, poliklinik muayenelerinde en fazla iki katı, diğer hizmetlerde en fazlabir katı kadar ilave ücret alınabilir.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanı yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET