gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

UZMANLIK DALI DİŞ TABİP DOKTORALIĞIN TESCİLİ

6225 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce Diş Tabipliğinde Uzmanlık Dalı olarak belirlenen alanlardan birinde doktora eğitimi yapmış olanlar ile bu alanlarda doktora eğitimine başlamış olanların tescil işlemleri

01 Mayıs 2011 Pazar 23:03

26.04.2011 tarih ve 27916 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6225 sayılı Kanun ile diş tabipliğinde uzmanlık dalı olarak belirlenen;

1) Ağız, diş ve çene cerrahisi,

2) Ağız, diş ve çene radyolojisi,

3) Çocuk diş hekimliği,

4) Endodonti,

5) Ortodonti

6) Periodontoloji ,

7) Protetik diş tedavisi,

8) Restoratif diş tedavisi

Alanlarından birinde doktora eğitimi yapmış olanlar ile bu alanlarda doktora eğitimine başlamış olanların uzmanlık belgelerinin düzenlenmesi ve tescil işlemlerinin yapılabilmesi için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Bakanlığımıza başvurması gerekmektedir.

 

  1. Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız.
  2. Diş hekimliği diplomasının noter tasdikli sureti
  3. Doktora eğitiminin tamamlandığı eğitim kurumundan alınacak “kimlik bilgileri, doktora eğitimi dalı, eğitimine başlama ve bitirme tarihleri ile mezuniyet belgesi bilgilerini ” ihtiva eden belge
  4. Doktora belgesi aslı veya noter tasdikli sureti
  5. Defterdarlıklara/vergi dairelerine yatırılacak (390,40 TL ) uzmanlık belgesi harcı alındı makbuzu

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET