gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YOĞUN BAKIM UZMANLIĞI İÇİN RİSK UYARISI YAPILDI

Türk Yoğun Bakım Derneği TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonunda görüşülen, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 21. Maddesiyle ilgili uyarılarda bulundu.

07 Temmuz 2014 Pazartesi 18:29
YOĞUN BAKIM UZMANLIĞI İÇİN RİSK UYARISI YAPILDI

YOĞUNBAKIM İÇİN RİSK UYARISI YAPILDI

TürkYoğun Bakım Derneği TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonundagörüşülen, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun veKanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın21. Maddesiyle ilgili uyarılarda bulundu.

Dernekyağtığı açıklamada;

TBMMSağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonunda alınan kararlar ile halenher tür sağlık kuruluşunda işleri yürütmekte olan  yoğun bakım doktorlarının %90’a yakının yetkive sorumluluğunu ortadan kaldırılmakta olduğu belirtildi.

Tasarıyla;“25/11/2012 tarihinden önce en az 3 yılı eğitim kurumlarında olmak üzere toplam5 yıl süre ile yoğun bakım ünitelerinde çalışmış bulunan yan dal yoğun bakımuzmanlık dalının bağlı olduğu ana dal uzmanları ile çocuk yoğun bakımünitelerinde çalışmış olan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları, bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde ilgili yan dal uzmanlıkbelgesini almak üzere Sağlık Bakanlığına baş vurabilirler. Başvuranlardan,Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olanların uzmanlıkbelgeleri, Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilirler. Bu şekilde uzmanlıkbelgesi alanlar da diğer yan dal uzmanları gibi devlet hizmeti yükümlülüğünüyerine getirirler.” Hükmü getirilmektedir.

Tasarıbu şekli ile yoğun bakım doktorlarına sağlık bakanlığınca sağlanan hak iadesiolanağını tamamen ortadan kaldırdığı, ilgili mevzuata göre yan dal uzmanlıksınavını kazanarak yoğun bakım yan dal uzmanlık eğitimine başlamış olan farklıana uzmanlık dallarından toplam 208 hekimin, Sağlık Bakanlığı öngörülerine göre2 yıl sonra gerçekleşmesi mümkün olan her yıl 150 civarında yoğun bakım yan aluzman hekimin sağlık ordusuna katılımının sayısal olarak ülkedeki halen 24 saatgörev yapılan ünitelerin-hastanelerin (26.000 civarında yoğun bakım yatağı)ihtiyacını “10 yıl sonra bile karşılaması mümkün görülmediği ifade edildi.

Tasarıdakien az 3 yılı eğitim kurumlarında çalışma, Bakanlıkça yapılacak veyayaptırılacak sınavda başarılı olma, ve devlet hizmeti yükümlülüğünü yerinegetirme koşulları denge ve eşitlik sağlayacak derken büyük bir meslek grubununemeği, değeri, varlığı ve gereğini yok saymak anlamına geleceğini hatırlatıldı.Sağlık Bakanlığı Hastaneleri, Üniversite hastaneleri, A Grubu Özel Hastaneleriçin “Doktorsuz veya Yetkisiz Doktorlu Yoğun Bakım Üniteleri” devri başlayacağıuyarısında bulunuldu.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET