gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YURT DIŞINDA EĞİTİM GÖREN TABİP VE UZMANLARIN DÖNME DEVLET HİZMETLERİ

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun, 18/01/2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Geçici 9 maddesi’nde “1/1/2013 tarihinden önce yurt dışında mesleki faaliyette bulunan tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yurt dışında eğitimlerini tamamlayanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Türkiye’ye dönmek ve en az üç yıl süreyle Türkiye’de fiilen meslek icrasında bulunmak şartıyla Devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf tutulur.” hükmü yer almaktadır. Sağlık Bakanlığı yaptığı duyuru ile uygulamayı belirledi.

18 Şubat 2014 Salı 23:19
YURT DIŞINDA EĞİTİM GÖREN TABİP VE UZMANLARIN DÖNME DEVLET HİZMETLERİ

Bu kapsamda, söz konusu kanun hükmü ile ilgili uygulamada ortaya çıkacak tereddütlerin giderilmesi ve uygulamada birliğin sağlanması bakımından yapılacak işlemler;

 
a) 01/01/2013 tarihinden önce yurt içinden mezun olup, yurt dışında mesleki faaliyette bulunan ve 18/07/2014 günü mesai bitimine kadar Türkiye’ye dönen ve başvuruda bulunan, tabip, uzman tabiplerden istenecek belgeler;
 
1-    01/01/2013 tarihinden önce yurt dışında mesleki faaliyette bulunduklarına dair ilgili ülkenin yetkili mercileri tarafından verilen belgenin Türkçe çevirisinin konsolosluk onaylı sureti,
2-    Pasaport fotokopisi ve yurt dışında mesleki faaliyette bulundukları döneme ait giriş çıkışlarını gösterir Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alacakları belge aslı,
3-    Örnek dilekçe,
 
b) 18/01/2014 tarihinden önce yurt dışında eğitimlerini tamamlayan ve 18/07/2014 günü mesai bitimine kadar Türkiye’ye dönen ve başvuruda bulunan tabip ve uzman tabiplerden istenecek belgeler;
 
1-    Yurt dışından aldıkları tıp diplomasının Türkçe çevirisinin konsolosluk onaylı sureti,
2-    Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan diploma denklik belgesi sureti,
 
3-    Yurt dışından aldıkları uzmanlık veya yan dal uzmanlık belgesinin Türkçe çevirisinin konsolosluk onaylı sureti ile denklik işlemleri için gerekli belgeler,
4-    Maliye Bakanlığı vergi dairelerine yatırılan 536,50TL diploma ve uzmanlık harcı makbuzu,
5-    T.C.Kimlik fotokopisi,
6-    Örnek dilekçe,
 
18/01/2014 tarihinden önce yurt dışında eğitimlerini tamamlayıp denkliğini alamayan tabip ve uzman tabiplerde denklik şartı aranacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET