gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

12 EYLÜL HALK OYLAMASI SEÇMEN DAVRANIŞLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ANAR’ın 12.09.2010 Referandum Seçimlerinde seçmen kararlarını değerlendirdiği çalışmada çarpıcı tespitler vyer verilmektedir.19.10.2010

19 Ekim 2010 Salı 15:19
12 Eylül Halk Oylaması Seçmen Davranışları Etkileyen Faktörler

ANAR’ın 12.09.2010 Referandum Seçimlerinde seçmen kararlarını değerlendirdiği çalışmaya göre;
*      29 Mart’ta MHP’ye oy veren seçmenlerin %22.7’si evet, %64’ü ise hayır demiştir. En fazla Kuzeydoğu Anadolu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’da MHP seçmeni evet oyu vermiştir.
*      Evet oyu vermeyi en güçlü biçimde belirleyen şey AK Partililik kimliğidir. Aynı şekilde hayır oyunu en güçlü şekilde etkileyen ise CHP’liliktir. MHP’lilik ile hayır arasında da ilişki vardır, ama CHP’liliğe kıyasla daha zayıftır.
*      Evet diyen 5 kişiden 4’ü bugün seçim olsa AK Parti’ye oy vereceğini belirtmektedir. Yine evet oyu veren 10 kişiden yaklaşık 1’i ise parti tercihi konusunda “kararsız”dır.
*      Halk oylaması nedeniyle CHP ve MHP’nin seçmenlerinden bir kısmı partilerinden kopmuş ve AK Parti’ye yönelmiştir.
*      29 Mart tercihine göre AK Parti ve CHP seçmenlerinin 12 Eylül’deki davranışları birbirlerinin “ayna görüntüsü”dür:
*      AK Parti: E %84.7            H %5.3                 Oy vermeyen %6.1
*      CHP:       E %5.4               H %84.7 Oy vermeyen %5.1
 
Siyasal tartışmaların kararlara etkileri;
*      Evetçi blokun oluşmasında en büyük katkı Hükümetin uluslararası alandaki başarıları ve vizyonundan gelmiştir. Bunu Ergenekon ve cuntalarla mücadeledeki başarısı ile temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan politikaları takip etmektedir.
*      Hükümetin ekonomi alanındaki performansı ve anayasa değişiklik paketinin içeriği diğer etkili faktörlerdir. Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi’nin olumlu etkisi yukarıda sayılan faktörlere göre biraz düşüktür. Evet oyları içinde önemli miktarda “Türk Milliyetçisi” kimliğine sahip seçmenlerin bulunmasının bu durum üzerinde etkili olduğu gözlenmiştir.
*      CHP ve MHP’nin kampanya üslupları seçmeni evete yönlendirmede az da olsa etkili olmuştur.
*      Yürütülen kampanyanın seçmeni evete yönlendirme üzerinde kısıtlı da olsa katkısı olmuştur.
*      Alt değişkenler bazında değerlendirildiğinde, seçmenin uluslararası saygınlık, demokrasinin, yargı bağımsızlığının, kişi hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması, bunlara yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi taleplerinin evet blokunu oluşturduğu görülmektedir. Evetçi seçmen “değerler” üzerinden siyasal tutumunu belirlemektedir.
*      Hayır oyu verenleri en çok etkileyen faktörler değerlendirildiğinde muhalefet partileri ve muhalif medya kuruluşları tarafından üretilen komplo teorileri karşımıza çıkmaktadır
*      Türkiye’nin Batının Güdümüne Girdiği / Dış Politika Ekseninin Doğu Ülkelerine Kaydığı, Hükümetin Muhalefeti ve Vatanseverleri Baskıyla Sindirdiği ve Anayasa Paketinin “AKP Sivil Diktatörlüğü”ne Zemin Hazırladığı Algıları hayır oylarını en çok etkileyen faktörler rasındadır
*      Ayrıca, Hükümetin İşsizlik ve Yoksullukla Mücadelede Başarısız Olduğu Algısı da hayır oyu verilmesinde önemli bir role sahiptir
*      Hayır oyu veren seçmenler, CHP ve MHP tarafından yürütülen hayır kampanyasından önce kararlarını vermişler ve bu partilerin kampanyalarını takip etmemişlerdir
*      Ancak buna rağmen medyanın ürettiği rüzgarın etkisiyle CHP/MHP’nin yürüttükleri kampanyaların kendi kararları üzerinde etkili olduklarını düşünmektedirler
*      Alt değişkenler bazında değerlendirildiğinde komplo teorilerinin etkisi gözlenmekle birlikte, hayır oyu veren seçmenlerin evetçilere kıyasla daha fazla rasyonel tercih eğiliminde olduğu görülmektedir. Ekonomik güdüler hayır oyu üzerinde etkili olmuştur
Hayır oyları üzerinde yapılan analizlerde;
*      Akdeniz Bölgesinde ekonomik sorunların yanı sıra Hükümetin dış politikası, çetelerle mücadele ve demokratik açılım hayır oyunu en çok etkileyen nedenlerdir. Anayasa değişiklik paketinin yanı sıra, yaşam tarzı ile ilgili kaygıların Akdeniz’de hayırcı seçmen üzerindeki etkisi sınırlıdır
*      Ege Bölgesi ekonomik sorunların yanı sıra, muhalefet cephesinin ürettiği komplo teorilerinden en çok etkilenen bölgedir. Test edilen tartışmalı konuların tamamı hayır oyu üzerinde etkilidir
*      Batı Marmara Bölgesi’ndeki hayır oyu veren seçmenler üzerinde ekonomik sorunların yanı sıra, anayasa paketinin ve yaşam tarzına yönelik sözde endişelerin etkisi kısıtlıdır. Ülkenin Batı’nın güdümüne girdiği, muhalefetin üzerinde baskı kurulduğu ve açılım politikasının ülkeyi bölünmenin eşiğine getirdiği yönündeki endişeler hayır oyları üzerinde en etkili olan faktörlerdir

ANAR 12 Eylül Halk Oylaması Seçmen Davranışları Araştırması

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET