gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ACİL HASTAYSANIZ KONTROL EDİLECEKSİNİZ

Kamu Hastaneler Kurumu sağlık tesislerini, hastaneleri gelen hastaların kimlik kontrolü yapmaları bakımından uyardı.

10 Nisan 2015 Cuma 18:08
ACİL HASTAYSANIZ KONTROL EDİLECEKSİNİZ

Kamudan Haberler, Sağlık Bakanlığı


Kamu Hastaneler Kurumu yazısında;

"5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genci Sağlık Sigortası Kanununun 71. Maddesinde "sağlık hizmeti sunucuları, genci sağlık sigortalısı re bakmakla yükümlü okluğu kişilere sağlık hizmeti sunumu aşamasında (acil hallerde ise acil halin sona ermesinden sonra), 67' nci maddenin üçüncü fıkrasında sayıları belgeleri ve bu belgelerin başvuran kişiye ait olup olmadığını kontrol etmek zorundadır.


Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin kendi adına bir başkasının sağlık hizmeti almasını veya Kurumdan haksız bir menfaat temin etmesini .sağlaması yasaktır. Bu fulleri isteyenlerden Kurumun uğradığı zararın İki katı kanunî faiziyle birlikte müştereken ve müteselsilen tahsil edilir ve ilgililer hakkımla 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır " hükümleri yer almaktadır.


Bu çerçevede bağlı sağlık tesislerinizin bilgilendirilmesini, sağlık tesislerine başvuran kişilerin kimlik tespitinde gerekli azami dikkat ve hassasiyetin gösterilerek konunun titizlikle takibinin yapılması" istenildi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET